Promilledømt for tredje gang

Alle gode ting er ikke alltid tre, i hvert fall ikke når det gjelder promillekjøring. Nå er en lenvikmann dømt til å gjennomføre et promilleprogram.

Farlig Lenvikmannen kjørte i fylla over ei strekning på seks kilometer, og da også delvis på en gang- og sykkelsti. I dommen påpeker Senja tingrett det store farepotensialet ved slik kjøring.   Foto: Trond Sandnes

nyheter

En aprilkveld i år satte lenvikmannen seg til å kjøre bil, det til tross for at han var nokså bedugget. Mannen ble stoppet av politiet, og blodprøver tatt av han avdekket en promille på 1,83.

Da promillekjøringa ble behandlet i Senja tingrett, avga mannen en uforbeholden tilståelse.

Et alkoholproblem

Ved en slik promillekjøring, som det mannen gjorde seg skyldig i, skal straffen som regel utmåles til bot og ubetinget fengsel. Påtalemyndighetens forslag var imidlertid å heller dømme mannen i 50-årene til å gjennomføre et promilleprogram. Dette med bakgrunn i at dette var tredje gangen han ble tatt for promillekjøring, samt at han har erkjent å ha et alkoholproblem.

Fyllekjørte på gang- og sykkelsti

Senja tingrett har i forbindelse med straffeutmålinga skjerpende lagt vekt på i skjerpende retning at mannen promillekjørte over ei strekning på seks kilometer, og da også delvis på en gang- og sykkelsti. Retten poengterer i sin vurdering at farepotensialet ved slik kjøring er stort. Tingretten finner det likevel riktig å følge påtalemyndighetens tilråding, der mannen dømmes til 30 dager betinget fengsel, men på det vilkår at han gjennomfører program mot ruspåvirket kjøring.

"For samfunnet er det viktigst at siktede gis en mulighet for å fortsette jobben med sine egne problemer, og promilleprogram fremstår i så måte som svært hensiktsmessig», heter det i dommen.

Mannen slipper imidlertid ikke unna bot, og må punge ut 25.000 kroner som en følge av promillekjøringa. Han mister også retten til førerkortet i fem år.