Hurtigruten: – Vi straffer ikke

Det sier konserndirektøren etter at de degraderte overstyrmann Kay-Trygve Johansen etter at han kjørte skipet deres på grunn i fjor sommer.

Saksøker SAKSØKER: Kay-Trygve Johansen sammen med sin advokat Sigmund Zwilgmeyer Berg. Bak sitter administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund, Hans Sunde.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

 Er det en ting som er sikkert så er det at mennesker gjør feil. Derfor det er viktig med fokus rundt de vurderingene vi tar, og vi straffer ikke folk for å gjøre feil. Men det må ha konsekvenser, sier konserndirektør i Hurtigruten, Marit Finnanger, fra vitneboksen i rettssal 7 i Nord-Troms tingrett.


Overstyrmann degradert etter grunnberøring

- Kynisk og hjerteløs fremtreden

Det sier overstyrmannens advokat om Hurtigruten etter at hans klient ble degradert som følge av en grunnberøring i fjor sommer.

Hurtigruten har av tidligere overstyrmann Kay-Trygve Johan blitt saksøkt etter at han ble degradert til førstestyrmann da han i fjor kjørte hurtigruteskipet MS «Finnmarken» på grunn i Finnsnesrenna.

- Synd og rart


- En alvorlig hendelse for oss

I løpet av helga eller mandag blir hurtigruteskipet «Finnmarken» dokksatt ved Hamek i Harstad for å sjekkes for eventuelle skader etter grunnberøringen i Gisundet.

- Jeg synes det er synd og rart å høre på påstandene om at han skal bli gjort til syndebukk for hendelsen. Vi har ansvaret for meg hundre passasjerer og ansatte, og vi må ta vare på sikkerheten. Vi straffer ikke men vi har konsekvenser og de er nøye vurdert, sier Finnanger og legger til:

- Vi tar personlige hensyn og det har vi også gjort her. Vi kan ikke ha tillit til Johansen som overstyrmann, men samtidig tar vi hensyn og mener derfor at han kan fortsette å jobbe i Hurtigruten - men da ikke med hovedansvar.

Oppfattet det som oppsigelse

- Jeg vet jeg har gjort feil og jeg har lagt meg flat.

Det sier Kay-Trygve Johansen under sin forklaring onsdag ettermiddag.

Etter at han 5. august i fjor kjørte det sørgående hurtigruteskipet «Finnmarken» på grunn måtte skipet tas ut av ordinær drift og dokksettes. Det førte til at 470 passasjerer fikk reisen sin avbrutt.

Kort tid etter mottok Johansen en oppsigelse av sin stilling som overstyrmann, og ble tilbudt en ny stilling som førstestyrmann. Han hadde da arbeidet som overstyrmann i Hurtigruten siden 2006, og passert Finnsnesrenna flere hundre ganger. Men i den tykke tåken den aktuelle natten klarte ikke Johansen å navigere riktig.

– Tåken var grøttjukk

Tidligere onsdag sa advokat Sten Foyn som representerer Hurtigruten at Johansen hadde utført ordrenekt da han planla å gå østre løp ved Finnsnesrenna istedenfor det vestre løpet, som kapteinen på skipet hadde bedt ham om.

Videre påpekte Foyn at det var uforsvarlig av Johansen å navigere optisk, og ikke benytte seg av andre navigasjonsmidler da det var svært mye tåke.

- Da vi nærmet oss var jeg helt sikker på at jeg skulle få frem neste styringspunkt i leden. Men tåken var grøttjukk. Jeg gjorde en feilvurdering der og da. Og det har jeg innrømt, sier Johansen og legger til:

- Og jeg har aldri forsøkt å skylde på noen andre. Hadde jeg hatt en mer erfaren styrmann på vakt ville ting kanskje vært annerledes, men dette er min skyld alene.

Stiller seg uforstående

I tillegg til at Johansen ber om å få sin gamle stilling tilbake, ønsker han økonomisk erstatning på 95.487 kroner samt en oppreisning på mellom 70.000 og 120.000 kroner.

Hurtigruten har beregnet hendelsen til å koste selskapet rundt 20 millioner kroner.

- Bakgrunnen for oppsigelsen er at Johansen valgte å navigere optisk og ikke bruke andre hjelpemidler selv om det var svært tett tåke den aktuelle dagen. Denne saken omhandler også en viss ordrenekt da Johansen fikk klar instruks om å gå det vestre løpet, men valgte å gå det østre. Johansen ombestemte seg til slutt, men da uten planlegging, sier Foyn.

Foyn ba tidligere onsdag om frifinnelse samt at Johansen betaler saksomkostninger.

- Hurtigruten stiller seg uforstående til søksmålet, samt at anførselen om at dette er en avstraffelse av ham, sier Foyn.