Vil kjøpe eiendom av kommunen

Nicopan Nord AS går godt og trenger mer plass.

Plass Nicopan Nord AS i Solli på Senja trenger mer plass til sin spesialiserte produksjon.   Foto: Kristian Rothli

nyheter

Glassprodusenten Nicopan Nord AS i Tranøy kommune går svært godt. Så godt at bedriften har behov for mer plass til spesialisert produksjon. Av den grunn har selskapet CE Norge AS, selskapet som eier og leier ut bygg til Nicopan Nord i Solli på Senja, henvendt seg til Tranøy kommune og bedt om å kjøpe ei tomt på 2,8 mål.

Den aktuelle eiendommen grenser til industriområdet der Nicopan Nord AS holder til i dag.

80.000 kroner

Tranøy formannskap behandler forespørselen 12. september. Rådmannen er positiv innstilt og foreslår en tomtepris på 30 kroner per kvadratmeter.

"Rådmannen foreslår at markedsverdi fastsettes med utgangspunkt i den prisen Tranøy kommune betalte for råtomt i Høghågen (Vangsvik) i 2010. Da forhandlet vi oss fram til kr 22 kroner per kvadratmeter. Justert etter konsumprisindeksen blir denne (krone-)verdien nå 25,50 kroner. Et beskjedent påslag for infrastrukturen som kommunen har bygd ut i industriområdet, gir en antatt markedsverdi 30 kroner per kvadratmeter», heter det i saksframlegget.

Totalprisen for tomta, dersom dette blir vedtatt, blir i så fall 84.000 kroner.

Grei nystart

Vindusprodusenten Nicopan oppsto i ny drakt i fjor sommer, etter at bedriften ble begjært konkurs 26. juni samme år. Siden den gang har bedriften lagt om drifta og satset mer på spesialprodukter, noe som har slått positivt ut. I 2016 hadde Nicopan Nord AS et resultat før skatt på nesten to millioner kroner.


Konkurs i fjor, nå går det strålende

Etter konkursen i fjor vår, kan Nicopan se tilbake på en suksessfull omstart.

 – Egentlig har oppstarten gått ganske greit. Det er klart vi er fornøyd med driftsresultatet fra 2016. Vi har lenge jobba med prosjekter som skulle realiseres før Nicopan først gikk konkurs, men de var ikke gryteklar før saken gikk skifteretten, fortalte daglig leder, Jan Fredrik Jenssen, i juni.

I saksframlegget til formannskapet opplyses det at nytomta skal brukes til utvidelse av Nicopan Nord AS med ny hall for ferdigvare.