God stemning på felles ledermøte

Arbeidet med å skape Senja kommune fra 2020 pågår for fullt.

God stemning God stemning blant rådmennene etter det første felles ledermøtet der alle kommunene i fremtidige Senja kommune var samlet; f.v. Lena Hansson (Torsken), Tore-Jan Gjerpe (Berg), Alf Rørbakk (Tranøy) og Margrethe Hagerupsen (Lenvik). 

Utfordringer På stormøtet ble det blant annet brukt tid på å gå gjennom kommunenes gjeldende utfordringer med ledige stillinger.  Foto: Arve Svestad, Lenvik kommune

Deltok Totalt deltok 23 administrative leder på det felles stormøtet.  Foto: Arve Svestad, Lenvik kommune

nyheter

Rådmennenes ledergrupper i kommunene Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken var fredag samlet på Skaland for å diskutere fremdriften i arbeidet med å skape Senja kommune fra 2020. Totalt 23 administrative ledere deltok på møtet, som i en pressemelding beskrives som preget av god og konstruktiv dialog og debatt.


Øker inntektene — i alle fall på kort sikt

Med kommunesammenslåinga skal fire kommuners økonomi bli til én.

Det har tidligere vært gjennomført møter i de administrative ledergruppene i Vangsvik og på Finnsnes. Denne gang var Skaland møtested og rådmann i Berg, Tore-Jan Gjerpe, og hans ledere var vertskap.

Imponert rådmann

Etter møtet var Gjerpe meget imponert over positiviteten og entusiasmen fra ledergruppene.

– Dette var ett utrolig effektivt og konstruktivt møte. Alle viser stor vilje til å finne gode løsninger, både nå og for fremtiden. Vi må ikke glemme historikken i forhold til prosessen, og ut i fra dette er viljen til å finne gode løsninger stor, og tonen mellom lederne meget positiv, poengterer Gjerpe.

Møtene er nedfelt i styringsdokumentet som er førende for alt arbeid som gjennomføres mot å etablere ny kommune. For første gang deltok også Torsken kommune på møtet.

En felles utfordring


På denne måten blir Senja kommune til

Fra regjeringa annonserte kommunereformen 3. juli 2014, til Senja kommune er et faktum 2020, er det en lang og krøkete vei.

Tema for møtet var blant annet gjennomgang av status og fremdrift i arbeidet fra det forskjellige prosjektgruppene som er nedsatt i prosjektet. Totalt er det 13 delprosjektgrupper, med både politisk og administrativt mandat. Noen av gruppene er kommet godt i gang med arbeidet, mens andre er i startfasen. En felles utfordring var informasjonsflyt mellom de forskjellige delprosjektgruppene, og på møtet ble det fremmet forslag til løsninger som skulle bidra til å bedre på dette.

Samarbeid over "grensene"

Det ble også brukt tid på å gå gjennom kommunenes gjeldende utfordringer med ledige stillinger. Dette gjaldt spesielt sentrale områder som oppvekst, økonomi, helse- og omsorg og teknisk. Fokus her var om kommunene kunne bidra med kapasitet til å løse administrative oppgaver for de andre Senja-kommunene, etter vertskommuneprinsippet. Allerede er det etablert løsninger der ledig kapasitet hos andre kommuner utnyttes, og i fremtiden vil dette bli økende.