Fant svært mange søyer i dårlig hold

En bonde i Midt-Troms har fått pålegg fra Mattilsynet om "å feite opp" søyene sine.

Tynne Mattilsynet mener at søyene til bonden i Midt-Troms er for magre, og har derfor gitt han pålegg om å utarbeide en skriftlig rutine og fôringsplan. Bildet er bare til illustrasjon.   Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.

nyheter

Det var i mai at Mattilsynet avla en visitt til bonden i Midt-Troms. I tilsynsrapporten, som var klar i august, opplyses det at Mattilsynet under tilsynet observerte at bonden hadde svært mange søyer i dårlig stand i sin besetning.

«De fleste søyene som er eldre enn to år ligger på holdklasse 1-2», heter det i rapporten.

Holdklassen sier noe om dyrenes stand, hvor 1 er mager og klasse 5 er feit.

Pålegg om oppfeiting

Under tilsynet opplyste bonden, som har flere hundre vinterfora dyr, at han ga påsettlam kraftfôr hele året, mens voksne søyer kun fikk tildelt kraftfôr før lamming. Mattilsynet konkluderte etter sitt tilsyn med at dette var for dårlig.

«De fleste av søyene dine var rundt fem uker ut i laktasjonen, men selv om lakterende søyer ofte melker av seg litt av hold, er mange av disse dyrene for tynne".

Bonden fikk derfor pålegg om å utarbeide en skriftlig rutine og fôringsplan, som sikrer at dyrenes ernæringsmessige behov dekkes. Ifølge pålegget skal søyene opp i til middels hold, det vil si holdklasse 3-3,5, innen paringssesongen. Bonden er gitt frist til 15. september med å gjennomføre pålegget.

Lam uten liggeunderlag

Da Mattilsynet var på inspeksjon, observerte de at lammene på gården var i godt hold. Gjennomsnittlig holdklasse på lammene lå på mellom 3-3,5, og dyrene hadde god muskel- og bukfylde. Mattilsynet observerte imidlertid at lammene ikke hadde tilgang til tett liggeunderlag.

Ifølge Mattilsynets rapport forklarte bonden sjøl at tildeling av liggeunderlag til alle lam ville være svært tidkrevende, og at han anså det som unødvendig da fjøset hans er tett og trekkfritt.

Mattilsynet er imidlertid av en annen oppfatning, og viser til lovverket som krever at lam skal ha tilgang til tett liggeunderlag med tilfredsstillende varmetekniske egenskaper.

«Et godt miljø med tett, tørr og trekkfri liggeplass reduserer varmetap og risiko for nedkjøling, sjukdom og død», poengterer Mattilsynet i rapporten.