Ytterligere nedleggelser av asylmottak

Kan bli skjebneuke for asylmottak i Troms

I løpet av uka vil det bli klart hvilke asylmottak som eventuelt blir lagt ned i Troms.

ACVGJØRES: Bjørn Fridfeldt, regiondirektør i UDI sier at mottakssituasjon vil avgjøres onsdag eller torsdag. Lave asylsøkertall gjør at det ligger an til flere nedleggelser.   Foto: Trond Sandnes

Fra disse landene kommer det flest asylsøkere:
  • Syria 1599
  • Afghanistan 1464
  • Eritrea 1354
  • Irak 869
  • Iran 686
nyheter

I Midt-Troms er det høy spenning rundt hva som skjer med mottakene på Sjøvegan, Setermoen og Gibostad. Folkebladet fikk tak i regiondirektør Bjørn Fridfeldt i UDI region Nord da han var på vei til et møte i Oslo. For Fridfeldt er det svært viktige saker som skal avgjøres denne uka.

Beslutning onsdag eller torsdag

– For å si det enkelt så avgjøres det i løpet av denne uka hvor mange plasser som skal bort. Vi skal gå igjennom mottakskapasiteten og behovene og vil vel i løpet av onsdag eller torsdag ta beslutningene, sier han.

– Hva med mottakene i Troms?

– Jeg vil ikke spå noe om mottakene i Troms nå. Vi skal se på situasjonen for mottakene i hele landet. For vår region er det viktig å se på hvor mange plasser som skal bort. Dette går jo på tall som er gitt ut fra sentral ledelse på hvor mange plasser det totalt skal ned. Så ser vi regiondirektører på hvilke mottak vi er best tjent med å beholde. Hver enkelt region får et antall å legge ned. Hvor mange vi får må vi bare se på når det er klart, sier han.

Få som søker asyl i Norge

– Nå er vel ikke antallet asylsøkere til Norge særlig høyt?

– Nei, det er ikke det. For tiden er det veldig lave tall, sier Fridfeldt.

Tall fra UDI viser at det ved utgangen av juni bodde 8717 personer i asylmottak. Ved utgangen av juli hadde 2.624 søkt asyl i Norge, der 134 er enslige mindreårige.

– Er du bekymra for situasjon i forhold til hvor mange arbeidsplasser dette dreier seg om?

– Dette er jo den negative og tunge delen av jobben når vi etter hvert må si opp arbeidsplasser. Det er ikke noe vi gjør med stor lyst, sier han.

Når beslutningene er tatt varsler UDI alle drifteoperatører slik at de får anledning til å varsle alle ansatte før det kommer ut i media.

Folkebladet har tidligere gjort en undersøkelse og skrevet om konsekvenser en nedleggelse av asylmottaket vil ha for Salangen-samfunnet. I denne forbindelse kan det nevnes at 66 årsverk er direkte knyttet opp mot arbeidet med asylsøkere og bosatte flyktninger i kommunen.