Setter ned fartsgrensen

Foreldre i Rogneveien på Silsand blir hørt, nå setter kommunen opp skilt med 30 kilometer i timen, for å redusere farten i boligfeltet.

Blir hørt Foreldre i Rogneveien.   Foto: Susanne Noreng

nyheter

– Vi vil at bilene skal kjøre saktere

I Rogneveien boligfelt suser bilene forbi i farlig stor fart. Nå ønsker foreldre at fartsgrensen blir satt ned til 30 km/t.

Dette kommer frem i et brev sendt ut fra plan- og teknisk etat i Lenvik kommune. Det var i juni at foreldre og barn sto frem i Folkebladet og oppfordret kommunen å sette ned fartsgrensen.

- Bare i Rogneveien bor det mellom 30 og 35 unger. I tillegg er det mange barn og voksne fra flere boligfelt tilknyttet her som også bruker Rogneveien når de går til og fra skolen. Mange kjører veldig fort. For noen uker siden ble en hund påkjørt og døde av skadene. Tenk om det hadde vært noen av barna, uttalte Hilde Storsveen til Folkebladet i juni.

Fikser bom ogsp

Foreldrene har altså fått gehør for sitt ønske om lavere fartsgrense. Kommunen har også opplyst at de vil fikse bommen mellom Silsand mellom og Rogneveien, som har vært ødelagt i lang tid, det vil kommunen også rette opp i.

– På grunn av ferieavvikling er vi minimalt bemannet, men vil forsøke å få bommen reparert så snart det lar seg gjøre, står det videre i brevet.

"Falsk trygghet"

Foreldregruppa ba i utgangspunktet også om at det ble satt opp et skilt med «Barn leker» i Rogneveien. Det blir det imidlertid ikke noe av. Kommunen har nemlig ikke anledning til å sette opp slike skilt.

– Skiltet er ikke hjemlet i skiltforskriften og vegmyndigheter, derfor settes ikke slike skilt opp langs offentlig vei. Skiltet kan også gi falsk trygghet. Andre steder er skiltet satt opp av beboere på eget initiativ, står det i svaret.