– Mange vet nok ikke om denne muligheten

Selv om man er nettstudent trenger man ikke sitte hjemme alene og slite med skolearbeidet. Det har Studiesenteret på Finnsnes sørget for.

Ros Ingeniørstudentene Magnus Blekastad (f.v.) og Håvard Mikalsen roser Studiesenteret for måten det tilrettelegges for nettstudenter. Her sammen med daglig leder for Studiesenteret, Vidar Gunnberg, og bibliotekar David Sæther.   Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

– Dette er en flott arbeidsplass å gå til, konstaterer ingeniørstudentene Magnus Blekastad og Håvard Mikalsen.

Nesten hver ukedag er duoen å finne i lokalene til Studiesenteret på Finnsnes, selv om de faktisk tar ingeniørstudiet gjennom UiT Narvik. Blekastad og Mikalsen er nemlig nettstudenter, noe som betyr at de bare trenger å være fysisk til stede i Narvik to til tre uker hvert semester i eksamensperioder og i forbindelse med praktiske øvelser. Resten av tida kan de studere hjemmefra. Karene, som begge bor på Finnsnes, har imidlertid funnet en bedre løsning for studiehverdagen hos Studiesenteret.

– Nettstudentene kan komme hit i stedet for å sitte på hvert sitt sted i Midt-Troms. Her kommer man inn i et etablert miljø med tilrettelagte fasiliteter, hvor man kan få hjelp fra medstudenter og studiebibliotek, sier Vidar Gunnberg, daglig leder av Studiesenteret.

Får sparringspartnere

For Blekastad og Mikalsen var det på grunn av familiesituasjonen uaktuelt å ta ingeniørstudiet stedsplassert i Narvik. Nettstudiet ble derfor løsninga. Studentene mener likevel det er en stor fordel at de slipper å sitte hjemme i ensomhet med skolebøkene.

– Her har man noen å sparre med, poengterer Blekastad.

Dynamikken blir litt annerledes når undervisninga følges gjennom videoutstyr og storskjerm. De to studentene mener imidlertid at denne måten å studere på også har store fordeler.

– Vi kan se forelesningene live eller i opptak. Er det temaer det foreleses om, som man føler er lite relevant eller at det er stoff man kan godt, kan man bare velge det bort i stedet for å "kaste bort" 45 minutter i forelesningssalen. Studiene blir mer effektive på denne måten, mener Mikalsen.

Han mener nettstudier er fremtiden.

Plass til mange flere

Mantraet fra flere hold er at det er et stort behov for ingeniører i Midt-Troms. Studiesenteret har av den grunn forsøkt å få til et desentralisert ingeniørstudie på Finnsnes. Det har imidlertid vist seg vanskelig å få til ettersom kostnadene det medfører er for store. Daglig leder Vidar Gunnberg er derfor glad for å kunne tilrettelegge for nettstudentene.

– Målet vårt er ikke å rekruttere 19-åringer til å sitte her og studere, men for de som er etablert her med hus og familie, som ikke har mulighet til å dra andre steder, er dette et fint tilbud, sier Gunnberg.

Han understreker også at Studiesenteret for alle typer nettstudenter, ikke bare de som tar ingeniørstudiet.

– Vi har dørene åpne. Det er ikke noe problem for oss å ha 20 nettstudenenter her.

Sosialt miljø


Skrev historisk avtale om biblioteksamarbeid

Et nytt samarbeid mellom Lenvik bibliotek, Studiesenteret Finnsnes AS (SF) og Universitetsbiblioteket (UB) i Tromsø viser vei for noe helt nytt i Norge.

Nettstudentene har i likhet med de andre studentene hos Studiesenteret tilgang til lokalene store deler av døgnet året rundt. For studentene er det også en stor fordel med nærheten til et studiebibliotek.

– Det er jo mange godt voksne som studerer her, som har vært ute av skolesystemet en stund, og som derfor kanskje synes det er uvant å ordne med litteratur. Dette kan imidlertid vi hjelpe til med å finne frem, forteller bibliotekar David Sæther.

I 2014 inngikk nemlig Lenvik bibliotek og Studiesenteret en samarbeidsavtale med universitetsbiblioteket i Tromsø.

Blekastad og Mikalsen peker også på ytterligere en fordel med at nettstudenter "slår rot" hos Studiesenteret, nemlig det sosiale aspektet.

– Det er et unikt miljø her, og det føles egentlig ikke som om jeg går på skole når jeg kommer hit, men mer som at jeg er på jobb. Det er viktig at dette tilbudet blir kjent, for jeg tror det er mange som ikke vet om denne muligheten, understreker Mikalsen.