Dystre tall etter ferietrafikken

Antallet skadde i trafikkulykker i Troms har økt kraftig sammenlignet med i fjor.

Økning I juli ble det registrert ti trafikkulykker med personskade i Troms.  Foto: Jan-Erik Bergstad

nyheter

I juli år ble det i Troms fylke registrert ti trafikkulykker med personskade. I fjor på den samme tida var tallet seks. I ulykkene i juli ble til sammen 11 personer skadet, mens én person omkom. I fjor be fem skadet, mens én person omkom.

Tallet på antall skadde og ulykker totalt med personskade totalt har altså økt betraktelig sammelignet med i fjor.

På landsbasis omkom totalt 19 personer i trafikkulykker i juli. Av de omkomne var fem bilførere, én motorsyklist og tre syklister. Likevel har færre blitt drept i trafikken i Norge så langt i år.

"Foreløpige tall for perioden januar til juli, viser at 58 personer har mistet livet på norske veier. Dette er 26 færre enn i tilsvarende periode i 2016 da 84 personer mistet livet", skriver Statistisk Sentralbyrå.