Nå blir det friskt liv i bassenget

Nå inntar Frisklivssentralen i Lenvik også det våte element.

Nye tilskudd Fysioterapeut Camilla Karolius og folkehelsekoordinator Karoline Sandberg gleder seg til å starte opp bassenggruppe og herregruppe nå i høst.  Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

Frisklivssentralen i Lenvik har vært i drift siden 2012, og har siden den gang hjulpet og støttet en lang rekke lenvikværinger med livsstilsendringer. En viktig bidragsyter har vært og er sentralens gruppetreningstilbud, hvor brukere kommer sammen og trener i fellesskap, både innendørs og utendørs. Flere forskjellige grupper er i sving året rundt, ei egen gågruppe, ei seniorgruppe, ei intervall- og styrketreningsgruppe, ei kreftgruppe, ei Yogagruppe og ei nærværsgruppe.

Denne høsten etableres det også ei bassenggruppe.

– Bakgrunnen er at folk har ytret ønske om ei slik gruppe. De som drifter bassenget har også opplyst om at et slikt tilbud er etterspurt, sier folkehelsekoordinator Karoline Sandberg.

Trenger ikke resept

Til vanlig må man ha en såkalt frisklivsresept skrevet ut av lege, helsepersonell eller Nav for å delta på opplegget til Frisklivssentralen. Dette er imidlertid ikke nødvendig når det gjelder bassenggruppa.

– Dette er et tilbud for alle, men man må melde seg på til opplegget som varer i ti uker. Dette for at vi ikke skal komme i den situasjonen at det plutselig 40 deltakere står der, og så må vi sende en masse folk hjem.

Bassengtreninga, som vil basere seg på vannaerobic, skal være i sving på ettermiddagstid én gang i uka. Gruppa vil romme 20 deltakere.

– Vi regner med at plassene kommer til å gå fort, så her gjelder det å være snar å melde seg på, smiler Sandberg.

Ei gruppe for menn

Bassenggruppa er imidlertid ikke den eneste nye gruppe denne høsten. Frisklivssentralen starter nemlig også opp en egen gruppe spesielt for herremennene.

– Vi har færre menn som er brukere av Frisklivssentralen, men det er jo ikke sånn at menn har et mindre behov for et tilbud som dette. Også menn lider av overvekt, muskel- og skjelettlidelser og hjerte- og karsykdommer, og på mange måter er det kanskje også dårligere stilt med menn, sier Sandberg.

Med ei egen herregruppe er håpet at karene bedre skal finne sin plass.

– Damene skravler gjerne, noe også menn har et behov for å gjøre, men kanskje ikke på samme måte. Vi opplever også at det er forskjell på hvilke øvelser damene og herrene liker, poengterer fysioterapeut Camilla Karolius.

Herregruppa vil ha rom til 12 deltakere.

Mange deltakere


Frisklivsentralen inn i unik rolle

Helsedirektoratet har utpekt Frisklivsentralen i Lenvik til eksklusivt samarbeid.

Frisklivssentralen hjerlper deltakerne i alderen 18 til 67 år til å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og toball gjennom individuelle samtaler og det gruppebaserte tilbudet. Sentralens mål er å bidra til at deltakerne blir mer fysisk aktive i hverdagen, samt bidra til bedre helse på kort og lang sikt. Frisklivssentralen har også et eget opplegg for barn og unge.

- Hvor mange deltakere har dere?

- I gjennomsnitt har vi 90-100 reseptbrukere, men vi er jo også ute og hjelper også flere andre grupper. Blant annet er vi ute i barnehagene og prater med foreldre, samt at vi også bidrar med vår kompetanse der det trengs internt i kommunen. Jeg synes egentlig vi får dekket ganske mye med knappe ressurser, mener Sandberg.