– Både kvantitet og kvalitet er viktig

Aps toppkandidat Cecilie Myrseth og ungdomskandidat Eirin Kristin Kjær fikk klare tilbakemeldinger da de besøkte Distriktsmedisinsk senter på Finnsnes mandag.

Besøk Aps toppkandidat Cecilie Myrseth og ungdomskandidat Eirin Kristin Kjær besøkte DMS på Finnsnes mandag.  Foto: Marta Hofsøy

nyheter

Duoen la turen til Distriktsmedisinsk senter (DMS) og Finnsnes for å bli bedre kjent med tilbudet, samt få tilbakemeldinger om hva som må til for å bli enda bedre.

- Den klareste tilbakemeldingen vi har fått er at det ikke nødvendigvis står på antallet sykehjemsplasser i kommunen, men at det er nok fagfolk med kompetanse som kan sørge for å ivareta et kvalitativt godt tilbud. Både kvantitet og kvalitet er viktig, sier Arbeiderpartiets førstekandidat til Stortinget, Cecilie Myrseth.

Sentralt med kompetanse

Myrseth er selv psykolog, og med bakgrunn i det påpeker hun hvor viktig det er med tilstrekkelig kompetanse.

– Med en økende andel eldre i befolkningen og stadig mer sammensatte og kompliserte diagnoser, er det sentralt at de ansatte har nok kompetanse og kunnskap til å hjelpe de eldre i en sårbar fase av livet. De ansatte her på DMS på Finnsnes er gode eksempler på dette. Men det er synd om man ikke opplever at tiden strekker til.

- Feil vei å gå

Ap-politikeren viser til at det arbeides med å gjøre endringer i arbeidsmiljøloven som fjerner sykepleiernes avtalerett for egen turnus, og gir arbeidsgiver større anledning til å bestemme skift- og turnusordninger. Myrseth mener dette er en feil vei å gå.

- Vi bygger vår arbeidslivspolitikk på et tett samarbeid med partene i arbeidslivet. Måten regjeringa har behandlet partene gjennom Arbeidstidsutvalget i denne saken viser fram regjeringas manglende forståelse av viktigheten av trepartssamarbeidet for den norske modellen. Vi lytter til sykepleierne og arbeidstakerne, og vil bevare deres rett til medbestemmelse i turnusordningen. For oss er det selvsagt at ansatte må få være med å bestemme over sin egen arbeidshverdag, mener Myrseth.

Interessant besøk

Ungdomskandidat Eirin Kristin Kjær fant besøket på Finnsnes interessant.

-  De aller fleste eldre ønsker jo å bo hjemme lengst mulig, men når behovet er så sterkt at man trenger å flytte hjemmefra er det nok godt å komme hit til sykehjemmet på Finnsnes. Her er lokalene lyse og fine, og de ansatte er engasjerte. Her kan man skjønne at folk trives, roser Kjær.