– Dette vil flyindustrien merke seg

Forskningsinstitusjonen Norut håper å tiltrekke seg både nasjonal og internasjonalt interesse når institusjonen om kort tid starter å fly med droner i skytefeltene i Mauken og Blåtind.

Interesse: Flyoperativ leder i Norut, Nils Håheim-Saers (innfelt), håper på både nasjonal og internasjopnal intersse for Bardufoss når Norut kommer i gang med droneflyging i skytefeltene i Makuen og Blåtind.  Foto: Privat

nyheter

For en tid tilbake fikk Norut grønt lys for å operere med droner inne i skytefeltene i Mauken og Blåtind. Norut ser på dette som en unik mulighet til å videreutvikle sin kompetanse på å operere med ubemannede fly.

Flyoperativ leder i Norut, Nils Håheim-Saers, er svært begeistret for muligheten som Forsvaret har gitt dem.

– Som følge av denne tillatelsen utvikler vi et veldig godt og tett samarbeid med Luftforsvaret, og vi vil nyte godt av Luftforsvarets kompetanse på å operere i luftrom i Norge, sier Håheim-Saers.

Kun flyging

Håheim-Saers understreker imidlertid at Norut ikke har fått noen form for blankofullmakt til å operere i skytefeltene som de vil.

– Vi har kun fått tillatelse til å fly i en begrenset område i skytefeltene. Tillatelsen gjelder ikke letting og landing, sier Håheim-Saers.

Luftforsvaret skal nå utarbeide prosedyrer for hvordan Norut får benytte deler av luftrommet i skytefeltene.

– Nå det er klart håper jeg at vi er klare til å starte opp så fort som mulig, sier Håheim-Saers.

Skape interesse

Norut har to formål med flyging i skytefeltene.

– Nummer en er å teste nye droner, og nummer to er å drive utdanning og trening av egne flygere. At vi nå får tilgang til Mauken/Blåtind gir oss en enestående mulighet til å planlegge med denne typen aktivitet, sier Håheim-Saers.

Håheim-Saers mener at Noruts tilgang til skytefeltene vil tiltrekke seg interesse fra nasjonal og internasjonal flyindustri (flyfabrikker).

– Når vi starter med operativ testing av nye droner for våre nåværende samarbeidspartnere vil resten av flyindustrien merke seg det. Vi får tilgang på et unikt laboratorium som vil være med på å verifisere nye tekniske og operative løsninger for ubemannede fly. Når vi får gjøre det håper jeg industrien ser fordelen av det. Jeg håper på at norsk flyindustri vil søke seg til Bardufoss siden rammebetingelsene nå blir så gode. Vi får også tilgang til å vise fram vår tunge kompetanse, både operativt og teknisk på ubemannede fly, sier Håheim-Saers.