Gir 20.000 kroner til mulighetsstudie

Lenvik vil være med og prosjektere Bardufoss lufthavn som transport-senter.

SJØMAT Bardufoss lufthavn kan bli transport- og logistikksenter for flyfrakt av sjømat.  Foto: Jan-Erik Bergstad

nyheter

Lenvik kommune gir nemlig 20.000 kroner til et prosjekt initiert av Målselv kommune, nærmere bestemt mulighetsstudien «Bardufoss lufthavn som transport- og logistikksenter for flyfrakt av sjømat».


Bardufoss lufthavn

Ønsker Bardufoss som eksport-flyplass

Målselv kommune og Sjømatklyngen Senja jobber for at Bardufoss lufthavn skal bli eksport-flyplass for sjømat.

– Lenvik kommune ønsker lykke til med studien, og imøteser sluttrapport fra prosjektet når det anmodes om utbetaling av tilskudd.

Tidligere har Troms fylkeskommune gått inn med 72.000 i støtte til utredninga.

Utviklingen i sjømatnæringen gjør at nye infrastruktur- og logistikkløsninger vurderes.


Får penger til utredning av flyfraktsenter

Troms fylkeskommune går inn med 72.000 i støtte til utredning av Bardufoss lufthavn som transport- og logistikksenter for flyfrakt av sjømat.

Gjennom et tre måneder langt mulighetsstudie vil Målselv kommune i samarbeid med Sjømatklyngen Senja utrede om Bardufoss lufthavn kan egne seg til flyfrakt av sjømat fra regionen.