Får penger til utredning av flyfraktsenter

Troms fylkeskommune går inn med 72.000 i støtte til utredning av Bardufoss lufthavn som transport- og logistikksenter for flyfrakt av sjømat.

FLYFRAKT-SENTER? Fylkeskommunen støtter utredning av Bardufoss lufthavn som transport- og logistikksenter for flyfrakt av sjømat.  Foto: Stian Jakobsen

nyheter

Utviklingen i sjømatnæringen gjør at nye infrastruktur- og logistikkløsninger vurderes.

Gjennom et tre måneder langt mulighetsstudie vil Målselv kommune i samarbeid med Sjømatklyngen Senja utrede om Bardufoss lufthavn kan egne seg til flyfrakt av sjømat fra regionen.

– Interessant

STØTTER Sigrid Ina Simonsen, fylkesråd for kultur og næring i Troms.  Foto: iTromsø

- Troms er en stor produsent og eksportør av sjømat, men som region har vi utfordringer med lange avstander til markedene. I dette bildet er det interessant å få belyst betingelsene for flyfrakt av sjømat fra Bardufoss lufthavn, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

I løpet av en prosjektperiode vil Målselv kommune, sammen med sine samarbeidspartnere, kartlegge forhold som tekniske forutsetninger, strategisk plassering, sjømatnæringens behov for og krav til transport, samt eksisterende og mulige nye markeder for flyfraktet sjømat.

Utvikling


Søker støtte til eksport-flyplass

Målselv kommune søker økonomisk støtte hos Tranøy og Lenvik for å utrede Bardufoss lufthavn som eksport-flyplass for sjømat.

Resultatet fra prosjektet skal danne grunnlag for kommuner og næringsaktører i det videre arbeidet med å utvikle Bardufoss Lufthavn.

-  Det er positivt at Målselv kommune tar initiativ til å se etter nye utviklingsmuligheter for Bardufoss lufthavn. Og det er særlig positivt at dette gjøres i direkte samarbeid med næringsaktørene, sier fylkesråd Simonsen.