Setter av sju millioner til to nye stillinger

For å sikre bærekraftig bruk av vann og vannressurser i Troms, ansettes det nå to vannområdekoordinatorer.
nyheter

Disse holder til i Lenvik og Nordreisa kommuner.

Troms fylkeskommune er vannregionmyndighet for Troms og har dermed som oppgave å koordinere all forvaltning av grunnvann, elver, innsjøer og kystvann i fylket.

Rammer

Fylkestinget vedtok Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 i desember 2015. Den er et redskap for å sikre befolkningen, næringslivet og naturen rent og sunt vann i overskuelig fremtid.

- Lokal medvirkning er en viktig forutsetning for gjennomføring av planen og revisjon før neste planperiode, heter det i en pressemelding fra fylkeskommunen.

Dette omfatter i særlig grad kommunene, men også lokale interesseorganisasjoner, lag og foreninger som har en veldig viktig rolle i vannforvaltningsarbeidet.

Hittil har man imidlertid ikke hatt de økonomiske rammene som trenges for å kunne ivareta disse oppgavene på en god måte.

- Den gode vannkvaliteten som vi har i Troms, skal bevares og vi må sikre bærekraftig bruk av vann og vannressurser til samfunnets beste. Dette er en svært viktig, men også omfattende og krevende oppgave, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

7 millioner

Fylkesrådet har derfor bevilget omlag 7 millioner kroner til etablering av to nye stillinger som vannområdekoordinator i perioden 2017-2021.

- Det er viktig at dette arbeidet gjennomføres på lokalt nivå, vi er derfor gald for at vi har fått kommunene med på laget og stillingene blir tilsatt i to vertskommuner, uttaler Simonsen.