Lus kan øke ferskvannstoleransen

Rapport viser økt toleranse for ferskvann blant lakselus i behandling av laks i oppdrettsnæringa.

LAKSELUS Hyppig bruk av ferskvannsbehandling av lakselus kan gjøre lusa mer tolerant mot ferskvann.  Foto: Harstad Tidende

nyheter

Mattilsynet har publisert en risikovurdering om bruk av ferskvann i behandling av laks i oppdrettsnæringen.

Der kommer det frem at bruk av ferskvannsbehandlinger øker risikoen for at lakselus utvikling toleranse mot ferskvann.

Fagpersoner fra Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet og Universitetet i Berg står bak rapporten, der det anbefales at antall behandlinger begrenses mest mulig, og at ferskvannsbehandling anvendes i rotasjon med andre behandlingsmetoder.

Fordi toleransen for ferskvann på fisk er lavest i tidlige stadier pekes det på at ferskvann fortrinnsvis bør brukes tidlig i infeksjonsforløpet.