– Det er nå eller aldri for småbåthavn

Etter over ti års arbeid ser det nå ut til at det blir ny småbåthavn i Fjordgård.

BEFAriNG: Det kan nå se ut som at det endelig blir ny småbåthavn i Fjordgård, da skredfaren er vurdert på nytt og vollen skal oppgraderes. Her fra da NGI var på befaring i området i 2006. F.v.: Dieter Issler, Erik Hestnes, Werner Hansen og Tonje Sørensen i Fjordgård på Befaring. Foto: Stian Jakobsen  Foto: Stian Jakobsen

nyheter

På grunn av skredfare har arbeidet med havna vært særdeles kostbart og tidkrevende for Fjordgård Fiskerihavn, som har jobbet aktivt med saken.

– Vi har jobbet i 12 år med å få til dette, men skredfaren har stått i veien, forteller initiativtaker Werner Hansen.

Det første utkastet til reguleringsplanen for den nye båthavna ble laget i 2008. Det tredje og endelige utkastet ble behandlet i utvalget for miljø og forvaltning i Lenvik kommune i slutten av juni, og er nå ute på høring.

Trygg havn

Med åtte ukers høringsfrist betyr det at endelig vedtak vil bli gjort av kommunestyret i september.

– Dette er noe fiskere og næringslivet har ventet på lenge. Det er nå eller aldri, sier Hansen.

Da Norges Geotekniske Institutt (NGI) utarbeidet en skredvurdering i Fjordgård i 2010, oppdaget de at sikringsvollen var for lav og trengte oppgradering. Dette førte til nedklassifisering av all bygging i området.

– Nå har Lenvik kommune og NVE gjort en ny vurdering, og kommet frem til at skredfaren ikke er så ille som tidligere trodd, sier Hansen.

Ved hjelp av den innleide aktøren Skred AS skal kommunen oppgradere ledevollen, og det vil nå bli trygt å bygge havna, forteller Hansen.

Offentlig fiskerihavn

Han mener at begge prosjektene bør legges raskt ut på anbud, slik at arbeidene kan starte samtidig.

– Det vil spare oss for kostnader, samtidig som vi kan bruke massene fra ledevollen til å bygge moloer ved havna, sier han, og legger til:

– Det vil bli en vinn-vinn-situasjon for begge parter.

– Når tror du selve byggingen av havna kan starte?

– Jeg regner med at vi kan komme igang med i løpet av våren neste år, sier han.

I tillegg er det nå snakk om å gjøre båthavna til en offentlig fiskerihavn med Lenvik som tiltakshaver, hvilket betyr at havna kan bli opptil femti prosent finansiert av fylkeskommunen.

– Jeg tror vi har god sjangs, for vi er jo den eneste bygda her uten en ordentlig havn, sier Hansen.

– Har ventet lenge

Reder Trond Berntsen i Segla AS mener den nye småbåthavna er sårt tiltrengt.

– Det er ingen plasser i området å ha småbåter, så dette har vi ventet lenge på.

Han har foreløpig kun større båter i rederiet, og mener derfor havna kan gi helt nye muligheter.

– Det kan rett og slett bli utløsende i forhold til å skaffe nye, mindre båter. Det er litt som med høna og egget, det må være havner for at folk skal kjøpe båter, sier han.

Han er ikke i tvil om at havna vil bli brukt.

– Nei, det kan jeg nesten garantere for. I tillegg vil det åpne for mer turisme og gi mye bedre tilgang til havet, sier han.

– Lang vei å gå

Næringssjef i Lenvik kommune, Bjørn Fredriksen, bekrefter at det ligger godt til rette for ny havn.

– Men det er en del forutsetninger som må på plass, sier han.

Prosjektets ramme ligger på 30 millioner kroner, og er derfor helt avhengig av tilskudd fra fylkeskommunen og Kystverket, mener han.

– Dersom reguleringsplanen går igjennom uten innsigelser, kan vi søke etter neste kommunestyremøte.

Kystverkets søknadsfrist er imidlertid mars neste år, med tildeling for 2019.

– For å få tilskudd må kommunen også overta rettighetene til eiendommen.

– Når kan man komme igang?

– Vi ønsker jo en parallellitet med NVEs sikringsprosjekt våren 2018. Det jobbes med alt dette, men det er en lang vei å gå.

Han er imidlertid ikke i tvil om at det er behov for den nye havna.

– Fjordgård har idag ingen havn for farkoster under femten meter. Så det er utvilsomt et sterkt behov, avslutter Fredriksen.