Gode tider for troll

Senjatrollet. Leif Rubach kjemper mot Hunderparken på Lillehammer om hvem som har det største trollet. I følge Guinness rekodbok fra 1997 er det Senjatrollet som er det største.  Foto: Stian Jakobsen

nyheter

Senjatrollet leverte et overskudd på 335.000 kroner i fjor. Dette er en liten nedgang fra rekordåret 2015, hvor driftsresultatet viste 433.000 kroner i pluss.

TIl sammen hadde trollparken nesten 1,9 millioner kroner i inntekt i 2016, som er på linje med året før. På samme tid har trollparket styrka egenkapitalen, til drøye millionen, rundt 200.000 kroner mer enn året før. Samtidig økte gjelda til 275.000 kroner, mot 158.000 kroner i 2015.