Får fly droner i Mauken-Blåtind

Norut har fått tillatelse av Forsvaret til å drive droneaktivitet i skytefeltet Mauken-Blåtind. Det er gull verdt for forskningsinstitusjonen.

droner: Norut har fått tillatelse til å drive med droneflyging i de store utmarksområdene som utgjør skytefeltene i Mauken-Blåtind. Foto: Jan-Erik Bergstad  Foto: Jan-Erik Bergstad

nyheter

Det har lenge vært jobbet opp mot Forsvaret, politisk ledelse og forsvarsdepartementet for å gi Norut (Northern research institute) tilgang til å fly droner i skytefeltet Mauken-Blåtind. Nå har arbeidet lykkes. Norut er gitt tillatelse til å drive dronevirksomhet «inntil videre» i skytefeltet når det ikke benyttes av Forsvaret selv.

Mye verdt

Forskningssjef Kjell Arne Høgda i Norut bentegner tillatelsen nesten som gull verdt for innovasjonsselskapet.

– Det har sittet langt inne, men nå har det løst seg. For oss er det av stor betydning at vi fikk tilgang til området. Det er veier i området som gjør at vi får lettere tilgang til å operere, og her ligger en utrolig mulighet for utvikling, sier Høgda.

Interessen bestemmer

Hvor stor aktiviteten vil bli er litt tidlig å si. Høgda legger ikke skjul på at Norut gjerne vil bygge opp en industri på innlandet, men kunder og antall oppdrag vil bestemme det.

– Det er ikke utenkelig. Vi er i startfasen, men vårt ønske er å få til et større dronemiljø på innlandet. Vi har jo Forsvaret og Bardufoss lufthavn i området, og vi ønsker å bygge opp en industri. Våre kunder er alt fra den europeiske romorganisasjonen Esa til privat næringsliv og offentlig virksomhet. Vi har mange finansieringskilder. At vi får tilgang på skytefeltene gir oss lettere tilgang til luftrommet og tilgang til å fly droner for trening og uttesting av teknologi. Og vi kan drive med kursing og opplæring. Dette betyr mye for oss, sier Høgda.

I ølge Høgda er dronemarkedet den virksomheten i luftfartsindustrien som øker hurtigst.

Tidligere stortingsrepresentant Regina Alexandrova (H) jobbet mye for å få en løsning på denne saken da hun satt på Stortinget. Det samme har partikollega Kent Gudmundsen gjort.

– Det er mange som har jobbet for å få dette til. Nå er det i orden og det er veldig bra. Jeg vil kalle det en milepæl, for det er ikke første gangen at man har forsøkt å få til en sivil utnyttelse av skytefeltene. At vi kan få til en ordning der sivilt næringsliv kan utnytte feltene er veldig bra, sier Alexandrova.