42 av landets fremste skredeksperter samlet på Senja

Verden vil ha skrei de samme ukene som skredfaren er størst i nord. Løsningen kan bli satellitter i polare baner. Denne uka var 42 av landets fremste skredeksperter på Senja.

SKREDUTSATT Statens vegvesen har definert om lag 600 punkter på vegene i Nord-Norge med potensial for å bli rammet av snø-, stein-, flom-, eller jordskred. Dette er de mest skredutsatte vegstrekningene i Troms.  Foto: Statens vegvesen

SKREDEKSPERT Tore Humstad har det faglige ansvaret for skredovervåking og skredvarsling i Vegdirektoratet.  Foto: Statens vegvesen

MOTIVERENDE Hos Nergård i Senjahopen møtte geologene Andreas Persson og Jens Tveit en bedrift med stor interesse for Statens vegvesens arbeid med skred.  Foto: Statens vegvesen

nyheter

For tre år siden gikk det 13 trailere per dag og nesten 5.000 per år mellom Senjahopen og Mefjordeidet, mange av dem fullastet av fisk på veg til verdensmarkedet.

I 2030 vil ifølge prognoser gå nesten 9.000 trailere langs den samme strekningen, som har en rekke av de om lag 100 definerte skredfarlige punktene langs veiene på Senja. For å sammenligne har vegnettet i de tre nordligste fylkene totalt om lag 600 slike potensielle punkt, der det kan gå snø-, stein-, flom-, eller jordskred.

- Viktig perspektiv

Det er altså ikke tilfeldig at Statens vegvesen samlet 42 av landets fremste skredeksperter på Senja denne uka.

- Her er det bratte fjell, smale veger og mange vanskelige vurderinger, sier geolog Jens Tveit i en pressemelding. Han sitter daglig på Statens vegvesens regionvegkontor på Leikanger.

Tilfeldig var det heller ikke at han og kollegene hans satte av flere timer i Senjahopen hos sjømatkonsernet Nergård, som hvert år tar imot hele 15.000 tonn torsk og annen hvitfisk.

- Etterspørselen etter fersk fisk varierer gjennom året i takt med skredfaren langs vegene våre, sa økonomisjef Stig Tore Karlsen hos Nergård i møte med skredekspertene fra Vegvesenet, ifølge pressemeldingen.

For vegvesenet er det veldig nyttig å møte et lokalsamfunn og en så stor bedrift som er avhengig av vegnettet i de vanskeligste periodene av året.

- Det gir viktige perspektiv når vi er med på å vurdere tiltak og stenging av veger. Personlig kan jeg si at det er motiverende for arbeidet å se at jobben vi gjør har verdi, også samfunnsøkonomisk, sier Tveit.

- Vite mer, anta mindre

Et av forskningsprosjektene som ble presentert på Senja, er forskningsinstitusjonen Noruts samarbeid med blant andre Statens vegvesen viktig for å overvåke skred ved hjelp av satellitter.

- All skredovervåking skal hjelpe oss til å vite mer og anta mindre. Dette prosjektet kan hjelpe oss med å evaluere og forbedre skredvarslingen ytterligere, særlig når vi varsler høye faregrader - og få profesjonelle observatører er ute og vurderer, sier Tore Humstad i pressemeldingen. Han er fra Vegdirektoratet og presenterte forskningen på Senja denne uka.

Den gode satellittdekningen er ifølge han ikke den eneste grunnen til at skredovervåking med satellitt er særlig interessant i Nord-Norge. Et annet viktig poeng er at satellitter leverer sine radarbilder også i mørketiden, og uansett vær.