- Naturressurser i verdensklasse...!

– Det er åpenbart at Midt-Troms har naturressurser i verdensklasse.

HUSFJELLET Ledergruppa i Distriktssenteret på tur til toppen av Husfjellet. 
Steinar Fredheim, avdelingsleder Sogndal, Tove Damås, kontorsjef, Ingvil Dahl, avdelingsleder Alstahaug, Halvor Holmli, direktør og Dan-Erik Aggvin, kommunikasjonssjef.   Foto: Ragnvald Storvoll

FORSVARET Etter landing på Bardufoss fikk Distriktssenterets ledere orientering om Forsvaret i Midt-Troms av sjef for 139 Luftving og Bardufoss flystasjon, oberst Helge Rasmussen.  Foto: Ragnvald Storvoll.

ORIENTERTE Trude Mørkved i Basecamp Senja tok Distriktssenteret med ut på fjorden i rib-en.  Foto: Ragnvald Storvoll

SJØMAT Roy Alapnes i Flakstadvåg Laks ga Distriktssenterets ledergruppe et ramsalt innblikk i sjømatnæringa.  Foto: Ragnvald Storvoll

Distriktssenteret

Distriktssenteret er ei offentlig virksomhet som jobber for å styrke kommuner og regioner sin evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn.

• Distriktssenteret gir kommunene kunnskap de trenger for å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn

• Distriktssenteret gir Kommunal- og moderniseringsdepartementet kunnskap de kan bruke for å gjøre politiske valg

• Distriktssenteret formidler kunnskap basert på praktiske erfaringer og forskning om lokal samfunnsutvikling

nyheter

Det sa en begeistret direktør Halvor Holmli i Distriktssenteret da han sto på toppen av Husfjellet i Berg kommune på Senja.

Holmli og resten av ledergruppa og fagrådet til Distriktssenteret, tilsammen 12 stykker, besøkte Midt-Troms i tre dager sist uke.

Her møtte de engasjerte og sentrale ledere innen sjømat, reiseliv og forsvar, henholdsvis daglig leder i Flakstadvåg Laks, Roy Alapnes, daglig leder i Basecamp Senja, Trude Mørkved og sjef for 139 Luftving og Bardufoss flystasjon, oberst Helge Rasmussen.

De fikk også lære mer om bedrifter som Finnfjord AS og Skaland Graphite.

At Distriktssenteret la turen til Midt-Troms, skyldtes ikke minst påvirkning fra Ragnvald Storvoll i Nordavind Utvikling, som er prosjektleder for by- og regionprogrammet for åtte kommuner i Midt-Troms, som sorterer under Distriktssenteret. Storvoll er også medlem av fagrådet.

Ut av Oslo-gryta

- Det snakkes mye om de enorme mulighetene som finnes i Nord-Norge, men når du sitter i Oslo-gryta er det ikke lett å få tak i hva dette egentlig dreier seg om. Det ser du først når du kommer deg ut og ser mulighetene ved selvsyn, sier Storvoll.

Storvoll var vertskap under besøket, og som gammel lærer la han vekt på å ta «elevene» med ut av klasserommet.

- Man lærer annerledes av å være ute og se ting i virkeligheta. Trude Mørkved tok oss med ut i rib-en, der vi fikk nærkontakt med ørna og skarven, og Roy Alapnes tok oss ut til mærdene for å se på lakseoppdrett, sier Storvoll.

Følget bodde i Hamn, der det også var møter. Ett tema var kommunereformen, og her var Lenvik-ordfører Geir-Inge Sivertsen til stede og orienterte om prosessen med Senja kommune. Målselv-ordfører Nils Foshaug orienterte om reiselivssatsing i regionen.

Viktig premissgiver

Distriktssenteret, som har 28 ansatte, er en offentlig virksomhet. Ifølge Storvoll er senteret en viktig premissgiver overfor departementene når distriktspolitikk skal utformes.

- Distriktssenteret er et barn født av tidligere statsråd Liv Signe Navarsete. Mange var usikker på hva som kom til å skje da det ble regjeringsskifte, men Distriktssenteret har faktisk fått mye større betydning. Senteret leder blant annet kommunereformen og by- og regionprogrammet, sier Storvoll.

- Gjennom by- og regionprogrammet er Midt-Troms på å legge premissene for utforminga av framtidas distriktspolitikk, sier Storvoll.

Hans oppsummering av besøket er at Distriktssenteret fikk møte dyktige ledere som viste at regionen bygges rundt sjømat, reiseliv og forsvar.

- Distriktssenteret fikk se at samarbeid mellom regioner, næringer og virksomheter er avgjørende for god vekst og utvikling, sier Storvoll.

Husfjellet

Etter to lange møtedager med tema forsvar, sjømat og reiseliv, tok ledergruppa turen opp på Husfjellet på Senja.

Halvor Holmlis kommentar om at regionen har naturressurser i verdensklasse, kom da han fikk se utsikta fra fjellet, blant annet de naturgitte fortrinn regionen har med ei kystlinje som er som skapt for verdiskaping i sjømatnæringa.

- Det er åpenbart at Midt-Troms har naturressurser i verdensklasse. Det ser en ved selvsyn, sa han.