Økte omsetninga og fordoblet overskuddet

Kaffemøya på Bardufoss driver godt.

DRIVERE Veslemøy Aune er daglig leder og faren Ivar Johnsen styreleder i Kaffemøya på Bardufoss.  Foto: Jan-Erik Bergstad

  • 2016 2015
  • Inntekter 3.664.027 3.064.861
  • Driftsresultat 222.666 125.432
  • Res.før skatt 223.511 126.310
  • Årsresultat 170.101 126.310
  • Egenkapital 302.835 132.734
nyheter

Kaffemøya, det eneste kafetilbudet i Bardufoss sentrum, gikk med et overskudd på 223.511 kroner i 2016. Det er omlag 100.000 kroner over summen fra 2015.

Serveringsstedet som satser på lunsjretter foruten kaffe og kaker, omsatte for 3,6 millioner kroner, noe som er ganske nøyaktig 600.000 kroner mer enn året før.