– Supernyhet på plass i Andfjorden

Fredag ettermiddag gikk «Stetind» inn i fergeruta over Andfjorden. Dermed har sambandet fått større ferge.

STØRRE KAPASITET En bobil kjører om bord i «Stetind» på Andenes. Ferga har plass til 49 biler mot 30 biler på den forrige, «Skutvik». 

KAPASITETSØKNING «Stetind» representerer en betydelig kapasitetsøkning i fergetrafikken over Andfjorden. 

nyheter

I år startet sommerferga over Andfjorden opp 19. mai, noe som er tidligere enn vanlig. Fram til nå er det «Skutvik» som har gjort turene mellom Andenes og Gryllefjord. Nå har den større ferga «Stetind» overtatt ruta, litt forsinket.

– Dette er en supernyhet og løser problemet med for liten kapasitet over Andfjorden, sa Camilla Ilmoni til VOL da det ble kjent at «Stetind» skulle settes inn i ruta over Andfjorden. Ilmoni er reiselivssjef i Andøy.

Stod på land

Det var bare et problem.

Da «Stetind» skulle sjøsettes onsdag 10. mai etter verftsopphold i Tromsø, gikk det galt og båten ble stående fast med forparten av ferga på land. Nå er båten kommet løs og satt inn i trafikk.

– Økt kapasitet

– Den økte kapasiteten vil komme godt med når vi kommer lengre ut i sesongen, sa Petter Sundbakk i Torghatten Nord til VOL.

 Det ble rekordsommer for fergesambandet over Andfjorden. 9.264 kjøretøy ble fraktet over fjorden av bilferga «Skutvik».

Nærmer seg 10.000 kjøretøy

«Stetind» har plass til 49 biler, mens «Skutvik» har plass til 30 biler. De to seneste årene har mange opplevd å bli stående igjen, og da særlig i Gryllefjord, når fergebommen har gått ned. I 2015 ble 700 biler stående igjen etter avgang.

Det har derfor vært jobbet for å få ei større ferge inn i sambandet. Nå er den på plass.