Planlegger storinnamling av forvillede huskatter

Dyrebeskyttelsen Norge Midt-Troms, i samarbeid med Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø, jobber for tiden med å samle inn store kolonier av forvillede huskatter.

AVLIVET Den forvillede huskatten Oleg lever i dag livet på de evige jaktmarker. Da han ble fanget av Dyrebeskyttelsen viste det seg at han manglet en stump på foten. Dette hadde utviklet seg til infeksjoner i kroppen, samt mye puss fra fotstumpen. Nå planlegges det en ny storinnsamling av forvillede katter. 

Mater du forvillede huskatter?
Du må velge et alternativ

Vi avliver ikke friske dyr.

FORTVILET Hege Gausdal Foshaug er fortvilet etter å ha fått oversikt over de forvillede kattene på Olsborg. Hun anslår at det er rundt 30 stykker, der 75 prosent er virus-smittet. 

nyheter

Neste aksjon er planlagt førstkommende søndag i området rundt Olsborg skole i Målselv kommune.

- Det jeg har observert der, har jeg aldri sett maken til, sier Hege Gausdal Foshaug.

- Hold kattene inne

Hun er opprinnelig fra Finnsnes og leder kattegruppa i Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø. Gausdal Foshaug anslår at det finnes rundt 30 forvillede huskatter i området ved skolen i Olsborg.

- Dette er en stygg sak. Vi har ikke tidligere hørt om denne kolonien, men når vi nå har gravd litt, viser det seg at det har vært slik i mange år, sier hun.

På Facebook ber Dyrebeskyttelsen de som har katter og som bor i det aktuelle området om å holde de hjemme den dagen.

- Vi vil nødig fange med oss privateide katter, sier hun.

- Behov for fosterhjem

For ifølge Gausdal Foshaug har de forvillede kattene jevnlig blitt matet og formert seg i rekordfart.

- 75 prosent av kattene, også de under ett år, er trolig smittet av FIV-viruset. Jeg er regelrett fortvilet over hele situasjonen, sier hun og poengterer at flere katter også hadde alvorlige, dødelige infeksjoner.

FIV-viruset fungerer på lik linje som det menneskelige HIV-viruset - og det finnes ingen kur når katta først er smittet. Imidlertid kan katta leve godt og lenge, dog som innekatt, med viruset.

De fanges med feller for levende fangst. Man legger åte i fella for å lokke katta inn.

- Så henter vi dem og transporterer dem til Tromsø, sier hun og poengterer at det er svært få aktive fosterhjem for katter i Midt-Troms.

- Vi har et stort behov for flere fosterhjem i Midt-Troms som kan tenke seg å jobbe med saker som denne i framtiden, legger hun til.

- Avliver ikke friske katter

Av de kattene som forrige helg ble fanget inn, er to avlivet.

- Hvor mange av de anslagsvis 30 kattene har en lysere framtid foran seg?

- Det kommer an på hva undersøkelsene viser. Vårt mål er å omplassere så mange som mulig, og vi avliver ikke friske dyr, påpeker hun.

Fire voksne katter har så langt latt seg fange. Tre av dem testet positivt for dødelig katte-aids.

- Skal man mate villkatter eller ikke?

- Alle har hjelpeplikt når man ser et hjemløst dyr i nød. Men det betyr primært å sørge for å gjenforene dyret med eieren eller skape et nytt hjem for dem. Man bør ikke slenge ut mat til villkatter, selv om det gjøres i beste mening, svarer hun.

Dyrebeskyttelsen anbefaler alle med utekatt ved Olsborg å spandere en tusenlapp på en FIV-test hos veterinæren.

- Skal dere aksjonere flere steder i regionen?

- Nå er det først og fremst Olsborg som står for tur og vi tar ett sted av gangen.