Gleder seg over rekordstor interesse

Det er rekordstor påmelding til morgendagens workshop, som har fått navnet leverandørutvikling i havbruksnæringa.

FORNØYD Irene Lange Nordahl og Senja Næringshage er fornøyd med rekordstor interesse foran workshop i morgen. (F.v) Janne Henriksen, Åsta Sortland, Irene Lange Nordahl og Stig Stokkland i Senja Næringshage.  Foto: Privat

nyheter

For rundt 40 deltakere fra oppdrettsnæringa, leverandørbedrifter og kunnskapsmiljøer i hele fylket, tropper tirsdag formiddag opp hos Wilsgård fiskeoppdrett i Torsken.

Samlinga er i regi av prosjektet LeverandørUtvikling havbruk Troms og et samarbeidsprosjekt mellom Senja Næringshage og Halt Næringshage.

- Vi er svært fornøyde med den rekordstore påmeldingen til samlinga. Dette viser at det er stor interesse blant leverandørbedriftene til økt satsing på leveranser til havbruksnæringen, sier prosjektleder i LeverandørUtvikling havbruk Troms, Irene Lange Nordahl i Senja Næringshage i en pressemelding.

- Kick off

Målet er å øke andelen av varer og tjenester kjøpt lokalt/regionalt fra havbruksnæringen gjennom å styrke konkurranseevnen til lokale leverandører.

Til samlingen i Torsken har havbruksaktørene forberedt konkrete utfordringer i næringen som de ønsker at leverandørbedriftene skal komme opp med løsninger på, og aktørene blir satt sammen i grupper for å jobbe med disse utfordringene.

- Workshopen skal være en kick-off for å få fram gode ideer for nye løsninger overfor havbruksnæringen som vi håper vil resultere i utviklingsprosjekt for leverandørene, forteller Nordahl.

Jobbe med løsninger

Nordahl synes det er svært positivt at kunnskapsmiljøene ved Universitetet i Tromsø har fattet stor interesse og deltar på samlingen, sammen med representanter fra NOFIMA og NORUT.

- På denne måten håper vi å få koblet sammen leverandørene, havbruksaktørene og sentrale kunnskapsmiljø for å jobbe med løsninger på utfordringer som havbruksnæringen presenterer, sier hun.

I tillegg deltar representanter fra virkemiddelapparatet Innovasjon Norge og fra Troms fylkeskommune.

Fra Midt-Troms deltar leverandørbedriftene Vonin Refa AS, NCS AS, Finnsnes Dykk og Anlegg AS og Botnhamn Sveis AS, i tillegg til representanter fra havbruksaktørene.