Klaget, men ser ikke ut til å vinne frem

Havørn UIL i Senjahopen fikk ikke innvilget noe festivaltilskudd. En klage ser ikke ut til hjelpe på.

Avslag Havørn UIL klaget på Troms fylkeskommunes avslag på festivaltilskudd til Fisk og Fotball 2017. Her fiskekonkurransen fra et tidligere arrangement.   Foto: Hugo Reiertsen

Står på vedtaket Fylkesråd for helse, kultur og næring Willy Ørnebakk mener at Fisk og Fotball ikke kvalifiserer til festivaltilskudd.  

nyheter

Havørn UIL hadde søkt om midler til sitt arrangemente Fisk og Fotball 2017, men fikk avslag fra kulturetaten i Troms fylkeskommune. Avslaget ble blant annet begrunnet med at Fisk og Fotball anses for et et lokalt tiltak, og derfor ikke nådde opp i konkurransen mot andre søkere.

Havørn UIL påklaget avgjørelsen, og argumenterer for sin sak ved å vise til at de med Fisk og Fotball har skapt en festival for folk flest. Det er også vist til festivalens snart 20 år lange tradisjon med fokus på lokal kultur, mat, fiskelykke og festivalglede, samt festivalens solide evne til å integrere våre nye landsmenn i festivalarbeid og festivalopplevelsen.

Behandles 23. mai

Det ser imidlertid ikke til at klagen vil snu om på fylkeskommunens avgjørelse. 23. mai behandler fylkesrådet saken, og innstillinga til fylkesråd for helse, kultur og næring, Willy Ørnebakk, er å opprettholde vedtaket. Fylkesråden peker nemlig på at fiskekonkurranse, fotballskole, fiskematrestaurant, vannsport, bueskyting, fotballkamp (turnering) og kakebord er aktiviteter som har et sosialt og idrettslig fundament.

– Det profesjonelle segmentet av kunst og kultur er fraværende, samt at fokuset på kunst og kulturprogrammering ikke er synlig i den tilsendte informasjonen på søknadstidspunkt, heter det i Ørnebakks vurdering.

Mange søkere

Fylkesråden viser også til at Fisk og Fotball vurderes å ikke ha et regionalt nedslagsfelt. Havørn UILs argument om festivalen som et godt integreringstiltak er heller ikke noe som frister Ørnebakk til å snu det opprinnelige vedtaket.

– Dette er alene ikke sterk nok begrunnelse for å anbefale tilsagn.

I år satt Troms fylkeskommune av vel 2,1 millioner kroner til festvaltilskudd. Det ble søkt om vel 4,4 millioner kroner i tilskudd.