For seint ute til å gjøre noe med lovstridig vedtak

Fylkesmannen i Troms mener Lenvik kommune ga snøskuterdispensasjon som var lovstridig, men velger av en spesiell grunn å ikke gjøre noe med vedtaket.

Står Fylkesmannen i Troms har valgt å ikke gjøre noe med snøskuterdispensasjonen Lenvik kommune ga til Midt-Troms motorferdselforening i fjor.   Foto: Privat

nyheter

I mars i fjor fikk Midt-Troms motorferdselforening en dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, og det for å befare aktuelle skuterløypetraseer på Lenvikhalvøya vinteren 2016. Fylkesmannen i Troms var rask ute med å varsle at dispensasjonen, som var innvilget av Lenvik kommune, kunne bli omgjort.


Videre med planer for scooterløype

Utvalg for miljø og forvaltning er enstemmig positive til opprettelse av snøscooterløype i Lenvik.

Noen omgjøring blir det imidlertid ikke noe av, og ikke fordi fylkesmannen har konkludert med at dispensasjonen var korrekt gitt, men rett og slett fordi dispensasjonen har utløpt.

– Vedtaket om å befare skuterløyper gjaldt frem til april 2016, og er ikke lenger gyldig. Lenvik komune har ikke innvilget tilsvarende dispensasjoner etter dette. Vi velger derfor å ikke benytte oss av vår omgjøringskompetanse i denne saken, skriver miljøverndirektør Evy Jørgensen i et brev til Lenvik kommune.

Samtidig påpekes det overfor Lenvik kommune at det var en svært omfattende dispensasjon som ble gitt til Midt-Troms motorferdselforening, og selv om fylkesmannen valgte å ikke bruke sin omgjøringsmyndighet, kan man lese mellom linjene at etaten ikke er fornøyd med vedtaket som ble gitt.

– Dispensasjonen omfattet bruk av fire skutere samtidig, i fire sammenhengende uker og for et betydelig antall grunneiere, påpekes det i brevet.

Det påpekes også at fylkesmannen mener det er behov for å veilede kommunen for å unngå at kommunene i Troms etablerer en praksis som ikke er innenfor gjeldende regelverk.