Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) på SalMars lokalitet Kvitfloget ved Vangsvik i Tranøy.

KVITFLOGET: Mattilsynet har båndlagt lokaliteten Kvitfloget ved Vangsvik på bakgrunn av mistanke om ILA-smitte. Lokaliteten eies av SalMar.  Foto: Stian Jakobsen

nyheter

Veterinærinstituttet varslet 18. mai Mattilsynet om positive laboratoriefunn for ILA på fisk fra lokaliteten, som ligger like ved Vangsvik. På bakgrunn av mistanken har Mattilsynet båndlagt lokaliteten.

Mattilsynet skriver på sine nettsider at Kvitfloget nå er tømt for fisk. Siste fisk ble slaktet ut 16. mai.

Rutinemessige prøver

Avdelingssjef for Mattilsynet Troms og Svalbard, Torkjell Andersen sier til NRK Troms at det ikke var noen synlige indikasjoner på sykdom på lokaliteten.

- Det var rutinemessige prøver under slakting, som viste ILA-smitte. Nå kjører vi nye analyser av materialet for å få diagnosen bekreftet, sier Andersen til NRK Troms, som skrev om saken først.

Andre smittet?

Han opplyser at videre undersøkelser vil vise omfanget av det eventuelle ILA-utbruddet. Det fins to andre lokaliteter i nærheten, og der pågår det nå nedslakting.

Også her blir det ifølge Andersens opplysninger til NRK Troms tatt prøver som Mattilsynet vil få svar på om få dager.

ILA er en fiskesykdom og viruset fører bare til sykdom hos laks. Det er ikke farlig for mennesker.