Uvanlig god start på befolkningsutviklingen

Salangen kommune har fått en uvanlig god start på befolkningsutviklingen i 2017. I løpet av første kvartal har det nemlig blitt 21 flere Salangsværinger.

FLERE I løpet av første kvartal 2017 har det blitt 21 flere Salangsværinger. Og det er ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo kjempefornøyd med.  Foto: Morten Dokka

  • Bardu 3995 1
  • Salangen 2241 21
  • Målselv 6826 45
  • Sørreisa 3503 7
  • Dyrøy 1141 3
  • Tranøy 1544 4
  • Torsken 923 2
  • Berg 903 -11
  • Lenvik 11723 26
nyheter

Ingen andre kommuner i Folkebladets 10 dekningskommuner har tilsvarende økning sammenlignet med befolkningstallet. Og det er kun Berg kommune som har tapt innbyggere så langt i år.

– Overraskende bra

Salangen -ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) ble positivt overrasket over tallene.

– Ja, dette var overraskende bra. Vi har noen år hatt en litt negativ start før tallene har bedret seg utover året, sier hun.

I løpet av kvartalet har fire dødd og to blitt født i Salangen. 65 mennesker flyttet inn, av disse kom 42 av dem fra utlandet.

– Skyldes tallene at mange flyktninger er bosatt i år?

– Nei, jeg tror ikke det er hovedårsaken til disse tallene. Vi har i år bosatt færre flyktninger enn vi har ønska og planlagt. Færre flyktninger kommer til landet og færre bosettes også i kommunene. Det handler nok om at noen har flyttet hjem for å bo i Salangen, noe kan være konsekvens av bosetting av flyktninger og familiegjenforening. Jeg vet ikke sikkert, men det bekrefter en stabil og positiv befolkningsstatistikk for Salangen over flere år, sier hun.

Befolkningsutvikling 1. kvartal 2017:

Kilde: SSB

Flere vil flytte til Salangen

– Det kan være folk som har kommet for å jobbe eller tilbake til familien. Uansett er dette veldig positive tall for vår del. Vi vet også at det er flere som er på tur å flytte hit i løpet av våren og sommeren. De har fått seg jobb og forhåpentlig bygger de seg hus i Salangen, sier hun.

– Vi har ikke hatt så gode tall på den første tellingen de siste årene. Dermed er det utrolig artig. Og vi må fortsatt gjøre en jobb for å få flere hit, sier hun.

Leverer gode tjenester

– At det er et stabilt folketall i Salangen er heller ingen tilfeldighet. Det betyr selvsagt noe at vi bosetter flyktninger, men jeg tror også det betyr noe at vi jobber hardt med næringsutvikling. I tillegg er Salangen kjent for å levere gode tjenester. Ikke minst at vi leverer gode tjenester til barn og unge. Jeg tror det gjør at det blir mer attraktivt å flytte til Salangen. På UNICEF sin rangering var vi på nummer tre i Norge i forhold til å bruke penger på barn og unge. Denne statistikken viser ikke bare kronebeløpet med hvordan en bruker pengene, sier Wiggen Prestbakmo.