Begeistret over Salmars storplaner

Salmar skal investere 600 millioner i et slakteri- og videreforedlingsanlegg i regionen. – Svært gledelig, sier lenvikordfører Geir-Inge Sivertsen om nyheten.

Begeistret Ordfører Geir-Inge Sivertsen er svært begeistret over bekreftelsen Salmar-sjef Trond Willumsen leverte torsdag.  Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

Statsminister Erna Solberg åpnet torsdag ettermiddag Salmars nye settefiskanlegg til 600 millioner i Tranøy. – Dette er en av de store verdiskapingsmotorene for fremtiden, sier en imponert statsminister til Folkebladet.

Det var torsdag, i forbindelse med den offisielle åpninga av Salmar Nords nye settefiskanlegg i Gjøvika på Senja, at Salmarsjef Trond Williksen slapp nyheten. Nærmere bestemt om oppdrettsgigantens planer om et ilandførings- og videreforedlingsanlegg for laks i Nord-Norge, ei satsing som er estimert til å koste rundt 600 millioner kroner.

– Salmar har tidligere gitt signaler om ei slik satsing, og antydet at når konsernets volum i Nord-Norge ble stort nok så var det nærliggende å gjøre ei investeringsbeslutning om å etablere slakteri- og videreforedlingsindustri i nord på samme måte som man har på Frøya. Nå har vi fått bekreftelsen, sier Sivertsen til Folkebladet.

– Gledelig

Nøyaktig hvor Salmar vil legge sin nye storsatsing er ennå uavklart. Salmar-sjefen har uttalt at det ikke nødvendigvis blir på Senja, men at ei etablering vil skje et sted nord for Harstad og sør for Tromsø.

– I et regionalt perspektiv er det selvsagt kjempegledelig uansett hvor dette anlegget måtte bli etablert, mener Sivertsen.

– Nord for Harstad og sør for Tromsø? Peker ikke det veldig mot Senja eller Midt-Troms?

– Det gjør jo det, men så understreket konsernsjefen at det ikke er tatt noe lokaliseringsvalg og at det er en prosess som skal gå videre. Uansett er den presiseringa som nå er gjort fra Salmar veldig klargjørende – denne har vi ventet på en god stund, sier Sivertsen.

God dialog


Planlegger enorm næringspark på Senja

Med et område tilsvarende 70 fotballbaner skal Lenvik på offensivt vis sikre næringsutvikling i kommunen.

Lenvik kommune er i ferd med å regulere et område på 400 dekar i Grasmyr-området på Senja til industri- og næringsformål. Området, som går under navnet Klubben næringspark, er utpekt som et attraktivt og prioritert område spesielt for utvikling av sjømatsatsinga i regionen.

– Hva vil dere fra kommunen gjøre for å bidra til at Salmar beslutter å legge sin etablering til Klubben?

– Nå er det Salmar selv som til syvende og sist skal gjøre sine vurderinger, og det er selvsagt en masse kriterier som skal vurderes – egnethet, beliggenhet og omkringliggende fasiliteter. De vil nok bruke litt tid på å sondere terrenget for å finne det mest hensiktsmessige området for en slik etablering, sier Sivertsen.

Ordføreren understreker samtidig at Lenvik kommune over flere år har hatt god dialog med oppdrettsselskapet, og regner med at det ikke vil endre seg i tida fremover.

– Jeg antar at også flere vil spille inn sine aktuelle næringsområder, sier Sivertsen.

Viktig sjømatregion

– Men du hadde vel ikke akkurat blitt lei deg om Salmar bestemte seg for å plassere sitt nye anlegg på Senja?

– Det finnes nok ikke en ordfører ved sine fulle fem som hadde blitt lei seg for en slik etablering. Det er en stor investering som vil gi store effekter, både i direkte arbeidsplasser, men også med tanke på synergier. Her snakker vi industri og kompetansearbeidsplasser i ei næring som vi er ledende på, og det i en region som mer og mer og tydeligere og tydeligere fremstår som en av Norges viktigste sjømatregioner, sier Sivertsen.

Hvor mange arbeidsplasser det er snakk om i forbindelse med slakteri- og videreforedlingsanlegget er uvisst, men Salmars tilsvarende anlegg på Frøya sysselsetter i dag 550 personer.

Til avisa Nordlys har konsernsjef Trond Williksen i Salmar uttalt at det nye storanlegget i nord ligger to-tre år frem i tid.