Dumpet 30 sauekadavre — må møte i retten

I forbindelse med en befaring på en eiendom for to år siden, fant Sørreisa kommune en rekke henslengte sauekadavre. Nå havner saken i tingretten.

BEHANDLING: En mann i 40-årene må møte i retten etter at han dumpet til sammen 30 sauekadavre kun få meter fra en drikkevannskilde. Foto: Sørreisa Kommune 

Noe av det var bare skjeletter.

Wenche Bergum
nyheter

I mai for to år siden omtalte Folkebladet episoden der fagleder for landbruk, miljø og natur i Sørreisa, Wenche Bergum, talte over elleve kadavre på en eiendom ved Andsvannet.

Kommunen var på forhånd tipset om de døde dyrene, som lå i et plantefelt nedfor en gård.

Skjeletter

Funnet av kadaverhaugen tydet på at de døde sauene er lagt ut over lang tid.

– Noe av det var bare skjeletter, sa Bergum til Folkebladet i 2015.

Den skyldige ble ilagt en bot på flerfoldige tusen kroner med bakgrunn i forurensningsloven.

Ifølge forelegget, utferdiget av politiadvokat Marie Lygre ved Finnsnes politidistrikt, var det snakk om til sammen 30 sauekadavre.

– Disse ble dumpet kun fem meter fra Andsvannet, som er en drikkevannskilde, heter det i forelegget.

Bøtelagt

Forurensningsloven paragraf 78, første ledd bokstav a er lagt til grunn:

«For å ha hatt, gjort eller satt i verk noe som kan medføre fare for forurensning, uten at det er lovlig (...)»

For lovbruddet ble en mann i 40-årene ilagt en bot på 12.000 kroner, subsidiært 24 dager i fengsel.

Dette godtok ikke mannen. Derfor oversendes saken nå Senja tingrett for videre behandling.

Kan graves ned

Forskrift om animalske biprodukter, som ikke er beregnet på konsum, slår fast hvordan kadavre kan deponeres.

Selvdøde eller avlivede dyr, som ikke er infisert av et smittsomt virus, kan graves ned på egen eiendom, men kun så fremst det ikke forurenser vannkilder eller utgjør annen miljøskade.

«Nedgraving kan gjøres etter melding til og anvisning fra Mattilsynet, på steder hvor man unngår forurensning av vann og miljø. Det som deponeres etter denne paragrafen må graves så dypt ned at kjøttetende dyr ikke kan grave det opp», heter det i forskriften.