Blir ny rektor ved Gottesjord skole

– Blir nytt og spennende

Monica Pettersen fra Solli flytter hjem fra Harstad for å bli rektor på Gottesjord skole til høsten.

REKTOR: Monica Pettersen fra Solli flytter hjem til Silsand til sommeren og blir ny rektor på Gottesjord skole til høsten.  Foto: Privat

SKOLEN: Har unger i første til fjerde klassetrinn. Foto: Linda Pettersen  Foto: Linda Pedersen

nyheter

Etter et år i Harstad, flytter Pettersen hjem til leiligheten på Silsand når skoleåret er omme, slik at hun kan tiltre den nye rektorstillingen ved skolen i Sørreisa.

– Jeg er opprinnelig fra Solli og har bodd på Silsand i 20 år. Jeg har litt erfaring som skoleleder, men jeg har ikke jobbet som rektor før. Dette blir både nytt og spennende, sier Pettersen til Folkebladet.

Barneskolen

Fra før har hun blant annet jobbet som skoleleder i Torsken kommune.

– Selv om det blir mye nytt, så har jeg i tidligere arbeid jobbet tett med rektor, så jeg har fått et lite innblikk hvilke oppgaver en rektor har, så dette blir veldig spennende og jeg gleder meg til det.

Nå jobber hun som lærer for ungdomsskolen på Kila skole i Harstad.

– Dette siste året har jeg hatt fokus på de eldste elevene i grunnskolen og jobbet med skoleutvikling rettet mot de. Når jeg nå skal begynne Gottesjord er det de minste elevene jeg skal forholde meg til og det gleder jeg meg til. Det er et annet fokus enn det jeg har hatt til nå. Min hovedoppgave blir å kunne tilrettelegge en skolehverdag best mulig for de og det blir veldig spennende, avslutter Pettersen.