Vil ha reversert avgjørelse om fjordstenging

Fiskebåt med klar tale til nærings- og fiskeridepartementet.

Kystnotbåten Einarson, tilhørende Morten Johansen, får ikke lenger fiske i verken Bergsfjorden eller i Kaldfjorden.  Foto: Glenn André Salomonsen

nyheter

Folkebladet kunne denne uken melde at nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt at fartøy over 21 meter som driver notfiske etter sild, samt fartøy over 28 meter som fisker makrell med not stenges ute av både Kaldfjorden og Bergsfjorden. Dette for å ta hensyn til turisme og hvalsafari.

– Meget uheldig

Mens lokalpolitikere jublet, mente Nergård at dette i verste fall kan føre til at det vil bli mangel på råstoff (pluss for abonnenter).

Fiskebåt, som er havfiskeflåtens organisasjon, har naturlig nok reagert på stengningsvedtaket fra nærings- og fiskeridepartementet.

I et brev som organisasjonen har sendt til departementet, viser de til hvor alvorlig de mener vedtaket er.

– Fiskebåt synes det er meget uheldig og ser alvorlig på at fiskerinæringen i denne saken må vike for nordlys og hvalsafari, og med dette stenges ute fra viktige tradisjonelle fiskefelt. Fiskebåt viser også til at departementets endring heller ikke er i overenstemmelse og går lengre enn det reiselivsnæringen i Troms har bedt om, heter det i brevet.

Lavere lønnsomhet

Fiskebåt mener at vedtaket viser at det utelukkende er reiselivshensyn som er blitt lagt til grunn. Organisasjonen er klar på at konsekvensene kan bli mange og alvorlige dersom vedtaket blir stående.

– Hvis en stor del av fiskeflåten blir henvist til å fiske langt til havs, vil dette kunne medføre at tilgjengeligheten til både sild og makrell reduseres, noe som medfører lavere lønnsomhet for næringen. I tillegg vil fiske langt til havs for enkelte av fartøyene i flåten stor kyst medføre et økt sikkerhetsmessig aspekt.

I brevet, som kan leses i sin helhet her, påpekes det også at vedtaket i stor grad vil ramme lokale fiskere og den pelagiske industrien i nord. Fiskebåt ber om at vedtaket reverseres, og at berørte fartøy kan vende tilbake til de to aktuelle fjordene.