Fergestart — og med ny vri i år

Torsdag 27. april starter sommerferga mellom Botnhamn og Brensholmen opp igjen. I år kan det bli en ny, kjærkommen vri på drifta.

HELGØY MS «Helgøy» skal trafikkere Malangsforbindelsen i sommer. Men akkurat i høysesongen kan den bli erstattet av ei ferge med bedre kapasitet.  Foto: Brynjulf Edvardsen

nyheter

Fylkesrådet har nemlig gjort et vedtak som åpner for at operatøren — Torghatten Nord — kan settes inn en større ferge enn den faste MS «Helgøy», i den perioden av sommeren av med størst trafikk.

Bedre kapasitet i høysesongen er noe som har vært etterspurt i alle år. Med den lille ferga «Helgøy» har problemet vært at mange biler blir stående igjen og ikke kommer med når ferietrafikken topper seg.

Kaia la hinder for ny og større ferge

Fylkeskommunen ville doble kapasiteten på Malangsforbindelsen. Det satt tilstanden til fergekaia en stopper for.

Ser fram til

- Vi ser virkelig fram til at det kan komme en større ferge i høysesongen. Ellers er vi glad for at ferga begynner å gå igjen. Det er en like stor begivenhet hver gang. Bygda livner liksom til igjen, sier fergeforkjemper Kjetil Renland i Botnhamn.

Renland sier det er snakk om flere hundre kjøretøyer som blir stående igjen hver sesong på grunn av at «Helgøy» er for lita. Kapasiteten er bare rundt 24 personbilenheter (PBE). I tillegg kommer alle som prioriterer vekk ferga av frykt for ikke å komme med.

- Det største behovet for bedre kapasitet er i perioden 20. juni til midten av august, sier Kjetil Renland.

– Nå hadde en helårsferge vært god å ha

Varaordføreren i Lenvik mener situasjonen i Lavangsdalen bekrefter at ei helårsferge over Malangen har livets rett.

40 personbilenheter

Grunnen til at det i år ligger inne åpning for å sette inn større ferge, er at fylkesrådet i utgangspunktet lyste ut et anbud for i år på ferge med kapasitet til 40 PBE, med opsjon for 20 PBE. Det kom inn ett anbud på 40 PBE. Men ferga i dette anbudet ville krevd flere millioner i ombygging av fergeleiet i Botnhamn, noe som igjen ville betinget at denne investeringen gikk ut på anbud. Med det ville man ikke rukket oppstarten 27. april.

Ifølge fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo, gir vedtaket likevel muligheten for å prøve å få inn en annen, større ferge som kan bruke dagens fergekai, i høysesongen i år.