Nei til kommunale skuterløyper

Fylkesmannen i Finnmark har gitt medhold i klager mot skuterløyper i Bardu, bortsett fra de fra Talma sameby. Ordfører Toralf Heimdal er oppgitt.

Medhold Fylkesmannen i Finnmark har gitt medhold i klager mot skuterløyper i Bardu, bortsett fra de fra Talma sameby.  Foto: Ulf Antonsen

nyheter

Da Fylkesmannen i Troms var en av seks klagere på Bardu sitt forsøk på å opprette skuterløyper, ble Fylkesmannen i Finnmark oppnevnt som settefylkesmann og saksbehandler. Klagene er nå behandlet og den gir massiv støtte til alle klagerne mot opprettelse av nye kommunale skuterløyper i et svar over tjue sider. Samtidig avises klagen fra Talma sameby som ikke kom inn rettidig.

- Fylkesmannen opphever vedtak om forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Bardu kommune, truffet av Bardu kommunestyre 22. juni 2016. Saken henvises til kommunen for ny behandling, heter det i brevet fra Fylkesmannen.