Sier ja til oppdrett ved Skårliodden

Fylkesråden er innstilt på å gi SalMar Nord permanent tillatelse til å drive oppdrett på den omstridte lokaliteten Skårliodden ved Lysnes.

MALANGEN Ringene viser hvor SalMar Nord har plassert sin lokalitet ved Skårliodden. Nå får selskapet permanent tilatelse til å drive oppdrett her.  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Søknaden skal behandles av fylkesrådet førstkommende tirsdag.

På grunn av protester fra innbyggere og villaksinteresser (Målselva er like ved) ga fylkeskommunen først midlertidig oppdrettstillatelse i to år på lokaliteten.

Etter at Lenvik kommune klarerte området i kystsoneplanen, la fylkesmannen inn innsigelse.

Den ble overprøvd av kommunaldepartementet, dog med den betingelse at det skal stilles strenge krav for å ta hensyn til villaks og sårbart naturmangfold.

Fylkesråden for helse, næring og kultur, Willy Ørnebakk, anser de strenge tiltakene som SalMar Nord sier de vil gjennomføre på lokaliteten, for å holde lusenivå nede og hindre rømming, som betryggende.

Den beste teknologien skal benyttes, ifølge selskapet.

SalMar Nord legger i tillegg opp til koordinert drift og brakklegging i området i samarbeid med Wilsgård Fiskeoppdrett, som driver på lokaliteten Durmålsvika tvers over fjorden.