Bevilger penger til landmaktutredning

Bardu kommune bevilger 50.000 kroner til utarbeidelse av Tromsdokument 2.

LANDMAKT Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide har vært på Bardufoss i forkant av landmaktsutredelsen.  Foto: Frank R. Roksoy

nyheter

Det ble enstemmig vedtatt i formanskapet onsdag.

Bevilgningen forutsetter at Troms Fylkeskommune tar hovedfinansieringen, og at andre forsvarskommuner også går inn med 50.000 kroner til prosjektet.

Beløpet dekkes gjennom bruk av disposisjonsfondet.

Landmakten ble tatt ut av langtidsplanen for Forsvaret og skal utredes separat.

Landmaktstudien for Hærens framtid skal være klar i høst.