- Vi må jobbe for at alle overlever MC-sesongen

I løpet av årets tre første måneder har 21 mistet livet på norske veier. Nå står MC-sesongen for døren og Trygg Trafikk oppfordrer både bilister og MC-førere til å være ekstra på vakt.

ULYKKER Trygg Trafikk oppfordrer både bilister og MC-førere til å være ekstra på vakt.  Foto: Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

nyheter

Så langt i år har ingen motorsyklister omkommet i trafikken, men tall fra Statens vegvesen viser at selv om motorsykkel utgjør kun fem prosent av alle kjøretøy, står de for over20 prosent av dødsulykkene i trafikken.

- Motorsykkel er et krevende kjøretøy og stiller store krav til førerens kompetanse og ferdigheter. I tillegg er motorsyklister en sårbar trafikantgruppe fordi man er mer utsatt enn i en bil.  Det gjør at ikke bare føreren selv, men også andre må være oppmerksomme, særlig i kryss og ved feltskifte, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Han understreker at det er ekstra viktig å være oppmerksom nå ved oppstarten av sesongen.

- Bilister må forberede seg på at vi går inn i en tid med flere tohjulinger, både med og uten motor. Trafikkbildet blir mer blandet og motorsykler er fleksible kjøretøy som ikke alltid er like lett å få øye på. Derfor er det ekstra viktig å ta en siste sjekk før krysset og bruke speilene godt, sier Johansen.

I 2016 mistet 22 personer livet på MC, mens tallet for 2015 var 20.

- Vi må jobbe for at alle overlever MC-sesongen. Derfor er det viktig å holde liv i sikkerhetsdialogen i MC-miljøene og utvikle nye tiltak. Opplæringen utgjør en viktig del av dette og vi må fortsatt utdanne lærere med høy faglig kompetanse. De fleste MC-folkene er opptatt av egen og andres sikkerhet, sier Johansen.