Storfangst etter scooterkontroll

Bare fire av 15 kontrollerte snøscooterførere hadde sysakene i orden.

Kontroll Politiet var ute på snøscooterkontroll fredag og lørdag i forrige uke. Bildet er tatt i en annen anledning.  Foto: Ann Sissel Moe

Dyrt. Politioverbetjent Knut Inge Midtbø understreker at det er dyre bøter å pådra seg om man blir tatt for ulovlig snøscooterkjøring.  Foto: Linda Pedersen

nyheter

FINNSNES: Fredag og lørdag i forrige uke avholdt Finnsnes lensmannsdistrikt i samarbeid med Statens Naturoppsyn (SNO) en storstilt kontroll av motorferdsel i utmark. Under kontrollen ble både helikopter og snøscooter tatt i bruk.

– Fredag kontrollerte vi til sammen ti stykker. Av disse er seks anmeldt for ulovlig motorferdsel i utmark. Fire av de seks er i tillegg anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, opplyser politioverbetjent Knut Inge Midtbø.

Lørdag ble ytterligere fem snøscooterførere kontrollert. Samtlige av disse er anmeldt for ulovlig motorferdsel i utmark.

En del ulovlig kjøring

Overtredelsene fant sted ved Rubbestadfjellet i Tranøy, Stortrollvannet i Dyrøy, samt ved Andsvannet og Matfjellet i Sørreisa. De anmeldte er alle menn i alderen 19-40 år.

– Er det et problem med ulovlig scooterkjøring i regionen?

– Det blir jo litt basert på synsing, men det kan virke som at det er litt mindre av denne type virksomheten enn før, men at det fortsatt er der. Det er ulovlig, og som kjent er all ulovlig virksomhet interessant for politiet, sier Midtbø.

Sakene vil bli avgjort med forelegg. Politiadvokat Marie Lygre ved Finnsnes lensmannsdistrikt opplyser at bøtenivået ligger på 10.000 kroner ved førstegangs overtredelse med snøscooterkjøring utenfor verneområdet.

– Ved førstegangs kjøring uten gyldig førerkort ligger bøtenivået på 8.000 kroner, opplyser hun.

De som i dette tilfellet har forbrutt seg på begge deler vil få en høyere bot.

– Enn om det er personer som er bøtelagt tidligere for samme forhold?

– Da vil man få en betraktelig høyere bor. Gjentakelse «belønnes» med mye høyere bøter enn ved førstegangs overtredelse.

Kontroller gir effekt

Det var SNO/fjelltjenesten som bistod politiet med helikopter under kontrollen.

– Det var bare fredag vi var ute med helikopter, noe vi brukte vel to timer på. Lørdag var vi bare ute med snøscootere, en fra politiet og en fra SNO/fjelltjenesten, som vi har et veldig godt samarbeid med, sier Midtbø.

– Blir det flere slike kontroller?

– Vi prøver å ta noen kontroller innomellom for å legge en demper på og vise at en slik ulovlig virksomhet ikke tolereres. Vi ser også at det hjelper godt på med slike kontroller, sier politioverbetjenten.