Ber folk ta hensyn til reinen

Rein i hele Troms sliter med dårlige beiteforhold. Folk bes derfor om å vise særlig hensyn til dyrene.

dårlig kondisjon: Reinen i Troms har i flere måneder slitt med dårlige vinterbeiteforhold. Fylkesmannen ber derfor folk som ferdes i skog og utmark om å vise et særskilt hensyn. Foto: Stian Jakobsen 

nyheter

Det er Fylkesmannen i Troms som ber alle som ferdes i skog og fjell om å vise et særlig hensyn overfor reinen. Bakgrunnen for formaninga er at vinterbeiteforholdene for rein i Troms er ekstra vanskelige nå.

– Fylkesmannen i Troms har den siste tiden fått inn en rekke henvendelser om dårlige beiteforhold for rein fra flere reinbeitedistrikt over hele fylket. Dette gjelder både kystområdene og indre deler av fylket, heter det i en pressemelding fra fylkesmannen underskrevet av Øystein Ballari, som er fagansvarlig for reindrift.

Sårbar for forstyrrelser

Etterjulsvinteren var preget av vekslende perioder med mildvær og frost. Nedbøren kom i form av regn, sludd og snø alt etter temperaturforhold. Det resulterte i nedising og krevende beiteforhold i store deler av de tradisjonelle vinterbeiteområdene.

– Senere har det kommet mye snø over hele fylket, som gjør at de vanskelige beiteforholdene vedvarer. Dette gjør reinen mer sårbar for forstyrrelser og de trenger energien på å finne tilgjengelig beite, opplyses det i pressemeldinga.

Situasjonen med begrenset næringstilgang over måneder, har ifølge fylkesmannen ført til at reinsdyrene går mer spredt enn vanlig. I tillegg påpekes det at dyrene som en følge av situasjonen har en generelt dårligere kondisjon.

– Reinsdyrene vil trekke ned til områder med mindre snø og mer tilgjengelig beite. Mange vil derfor oppleve å se rein i områder de normalt ikke bruker å være i, heter det i pressemeldinga.

Spesielt utsatt

Fylkesmannen viser også til at påska står for døren, noe som betyr økt utfart i skog og fjell.

– Vi håper folk har forståelse for den ekstraordinære situasjonen reindriftsnæringen er i. Blir reinen jaget eller forstyrret på andre måter vil det kunne føre til tap av dyr. Spesielt utsatt er drektige simler.

Det opplyses at det er viktig å vise hensyn ved å gå utenom og forholde seg rolig dersom man treffer på rein. Dette for at dyrene får dra videre i sitt eget tempo.

– Det er også viktig å minne om at det er båndtvang for hunder fra 1. april. En hund kan bevege seg i store områder og kan dermed forstyrre reinflokken betydelig, poengteres det i pressemeldinga.