– Jeg er imot legalisering

Kathrine Boel Gregussen i Lenvik SV, synes ikke fokus i media har vært riktig etter at SV vedtok på landsmøte å avkriminalisere narkotika.

REAGERER Katrine Boel Gregussen i Lenvik SV, synes vedtaket om avkriminalisering av narkotika har kommet feil ut i media.  Foto: Carina Hansen

Dette er vedtaket:
  • SV ønsker å avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika .
  • Politiets ressurser bør brukes på å ta de som produserer, smugler og selger, ikke brukerne.
  • I størst mulig grad bør brukere holdes unna kriminelle miljøer.
nyheter

På SV sitt landsmøte i helgen ble det vedtatt å avkriminalisere brukerdoser med narkotika. Gregussen synes fokuset i etterkant har vært helt feil.

– Slik det ble uttrykt i pressen i ettertid, så synes jeg at vedtaket ikke blir helt riktig fremstilt. Vedtaket åpner på ingen måte opp for legalisering av narkotika. Bare så det er klart; jeg er imot legalisering av det, poengterer hun til Folkebladet.

Annen hensikt

Hun påpeker at hensikten i vedtaket går ut på å hjelpe de som sliter i samfunnet.


Flere partier vil avkriminalisere narkobruk

Siden 1960-tallet har Norge hatt en streng narkotikapolitikk. Men et ruspolitisk skifte kan være på vei: Flere partier går nå inn for å avkriminalisere bruk.

– Hensikten er å slutte å behandle narkomane som kriminelle. De burde heller få hjelp enn å bli jaktet på, og da snakker vi om å få på plass gode tilbud. Ikke gi de bøter, men gi de omsorg. Jeg er stolt av vedtaket som ble gjort, ikke fordi jeg synes narkotika er greit, men fordi forbud mot unge som allerede har det vanskelig gir dem en kriminell identitet og skyver de ytterligere vekk fra samfunnet. Måten narkomane blir møtt på av samfunnet i dag bidrar til stigmatisering og gjør det enda vanskeligere å søke hjelp, sier Gregussen.

Forskjeller

Hun mener dermed at andre parti med lik vedtak, har fått en annen vinkling i saken.

– Hvis en ser på forslaget til Høyre med tanke på avkriminaliseringen, så har de fått en annen vinkling. Da føles dette ikke helt riktig, sier hun.

Hun påpeker videre at saken ikke vil være avgjørende for et eventuelt fremtidig samarbeid med andre partier.

Fornøyd

Lokalpolitikeren sier hun er godt fornøyd med landsmøtet og ser fremover mot valget i høst.

– Jeg er veldig fornøyd med politikken vi har vedtatt i helga og synes partiet er på vei tilbake til det SV som folk kjenner til, et tydelig rødt og grønt parti. Jeg gleder meg til valgkampen, avslutter Gregussen.