Foreslår å skyte vekk skremmende elg

– Det beste er å fjerne elgen

– Hvis politikerne øker elgkvotene, håper jeg det blir mindre plagsomt med nærgående elg om vinteren, sier Stine Mari Høyem om forslagene til økt avskyting.

SKREMMENDE: – Elg langs vei og i tettbygde områder oppleves av mange som skremmende, mener rådmann Erling Hansen i Lavangen kommune.  Foto: Ulf Antonsen

Å bare jage dem er neppe godt nok

STØTTER ØKTE KVOTER: Stine Mari Høyem ønsker seg økt avskyting av elg i Lavangen for å redusere muligheten for nærgående elg og mener mange vil støtte dette.  Foto: Ulf Antonsen

Forslagene
  • Nordsida vald: 6 dyr: 2 okser, 1 ku, 3 kalv
  • Soløy: 2 dyr: 1 okse, 1 kalv
  • Hesjevik: 2 dyr: 1 ku, 1 kalv
  • Tennevoll: 2 dyr, alternativt 3 dyr: 1 okse og 1 kalv, eventuelt 2 kalver
  • Lotternes: 2 dyr, alternativt 3 dyr: 1 okse og 1 ku, eventuelt 1 kalv
  • Røkenes/Skjelnes: 6 dyr, alternativ 8 dyr: 2 okser, 1 ku, 3 kalver, eventuelt 3 okser, 1 ku, 4 kalver
nyheter

– Elg langs vei og i tettbygde områder oppleves av mange som skremmende. Enkelte innbyggere føler også slike individer som truende. Det er ikke ønskelig med nærgående individer i tettbygde områder, spesielt ikke slike individer som ikke viser frykt for mennesker. Skal en redusere ulempene med konsentrasjon av dyr vinterstid, nytter det ikke bare å øke avskytingen på Tennevoll, siden mye av elgen der vinterstid er «trekkelg», skriver rådmann Erling Hansen i Lavangen som saksbehandler elgkvotene overfor planutvalget.

Her foreslås å øke kvotene med fire dyr på Tennevoll og valdene på sørsiden av fjorden.

Fra før av har avskytingen av elg vært svært høy og opp mot hundre prosent på flere vald.

Samtidig anses bestanden å være god og i vekst. Minstearealene er foreslått fraveket på samtlige vald med alternativene som gir størst kvoter.

Støtter forslaget

– Hva tenker du som forelder om at det foreslås å ta ut fire ekstra elg for å redusere nærgående elg om vinteren?

– Jo, det høres veldig greit ut. Jeg og flere foreldre med unger som må ferdes på vei til skole og barnehage med lite sky elg, vil støtte at det tas ut ekstra dyr; å bare jage dem er neppe godt nok. Det beste er å fjerne elgen, sier Stine Mari Høyem som mener at andre i bygda nok vil ønske et slikt tiltak velkommen.

Redusere bestanden

For Tennevoll, Lotternes og

Røkenes/Skjelnes på sørsiden av fjorden foreslås det å øke med til sammen fire dyr. Alternativ at kvotene beholdes som tidligere. I samtlige tilfelle må minstearealene fravikes med opp til førti prosent. På nordsida av fjorden foreslås å fravike minsteareal og totalt ta ut ti elg med begrunnelse i økt av skyting i Salangen, beiteskader og skader på rundballer samt en god bestand. Det vises også til at det anbefales å redusere elgbestanden i Midt-Troms.