– Nå må regjeringa levere på skredsikring

Troms fylkeskommune krever storstilt satsing på skredsikring av riks- og fylkesvegene.

Mange steder I Midt-Troms er det rasutsatte strekninger. Nå vil fylkesråden for samferdsel at dette prioriteres høyt i den neste transportplanen.  Foto: Stian Jakobsen

null
nyheter

Regjeringa og støttepartiene har den siste tida presentert deler av Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029, som legges fram før påske. Skredsikringsrammen totalt er svært viktig for Troms, og fylkesråd for samferdsel er svært spent på hva som skjer med de viktige rassikringsrammene i NTP.

– Her har vi store forventninger til et historisk løft til minimum 2 milliarder kroner i året nasjonalt. I Troms er det fylkesvegene som har det desidert største skredsikringsbehovet. De nasjonale bevilgningene må stå i forhold til dette, sier fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Prosjektporteføljen på skredsikringsbehovet bare i Troms viser ifølge en pressemelding at man på middels og høy skredfaktor har 11 riksvegprosjekter og 67 fylkesvegprosjekter som trenger skredsikring, påpeker Prestbakmo.

– Vi er svært bekymret for tilstanden på og langs våre fylkesveger og for muligheten til å gjennomføre alle nødvendige skredsikringstiltak dersom ikke rammene økes betraktelig, sier Prestbakmo.