Nå kan vogntog bruke tunellen

Under fjorårets arbeid i Stinfjord tunnellen fikk ikke vogntog passere grunnet lav høyde. Nå er den skiltet tilbake i gammel høyde.

ÅPEN Steinfjordtunellen er nå åpen for vogntog å kjøre gjennom.  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

STEINFJORD: I slutten av november skrev Folkebladet om at høyden i Steinfjordtunnelen mellom Skaland og Steinfjord var blitt lavere, i forbindelse med isoleringsarbeid i taket. Det medførte at vogntog ikke kunne bruke tunnelen og i stedet måtte kjøre en lang omvei via Silsand.

Ifølge Statens vegvesen var høyden i tunnelen skiltet ned til 3,7 meter under arbeidet, men ble skiltet tilbake til 4,2 meter når arbeidet var ferdig i uke 50.

Plutselig ble tunnelen altfor trang for vogntog

Etter oppgraderingen av Steinfjordtunnelen er den nå blitt for trang for næringstransport.

Vet ikke nøyaktig høyde

I ettertid har Steinfjordtunnelen blitt scannet for å sjekke den reelle høyden, men resultatet er ennå ikke klart.

På oppdrag fra Troms fylkeskommune skal vegvesenet sikkerhetsgodkjenne alle fylkesvei-tunnelene innen 2025. Steinfjordtunnelen står for tur i 2020 og vegvesenet vil da ta en runde med fylkeskommunen og næringslivet for tilbakemelding på at tunnelen kan bli lavere.