Kritikk mot oljeforslag

Arbeiderpartiet får kritikk fra flere hold etter kompromissforslaget om konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja.

KRITIKK Kritikk: Arbeiderpartiet får kritikk fra flere hold etter forslaget om å åpne for konsekvensutredning av Nordland 6, men avvente med utredning av Nordland 7 og Troms 2.  Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Forslaget til programkomiteen i AP
  • Støtte til å etablere Lofotodden nasjonalpark. Et belte på 50 km ut fra land gjøres til petroleumsfri sone. Også hele Vestfjorden defineres som petroleumsfritt område.
  • Det åpnes for konsekvensutredning av havområdene sør for Lofoten, Nordland 6.
  • Det åpnes ikke for konsekvensutredning av Nordland 7 og Troms 2 i neste stortingsperiode. Partiet vil vente til etter neste stortingsperiode med å vurdere konsekvensutredning av disse områdene.
  • I april skal forslaget opp til behandling på Arbeiderpartiets landsmøte.
nyheter

FINNSNES: Programkomiteen i Arbeiderpartiet går inn for å konsekvensutrede havområdet Nordland 6, sør for Lofoten. Områdene Nordland 7 og Troms 2 skal det tas stilling til etter neste stortingsperiode. Forslaget mottar kritikk fra både fiskere og politiske motstandere, av forskjellige grunner.

Ap-ordførere krever konsekvensutredning

15 nordnorske Ap-ordførerne legger press på sentralstyret i partiet, for å få konsekvensutredning av oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Viktig område

– Vi synes veldig lite om det forslaget som har kommet. Det er en grunn til at Fiskarlaget har sagt nei til petroleumsaktivitet i Nordland 6 og 7. Når det likevel åpnes for konsekvensutredning av en del av området, endrer ikke det vår oppfatning, sier Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag.

TILGANG Leder for Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, mener en konsekvensutredning av Nordland 6 vil være den lille tilgangen som oljeselskapene håper på for å trekke inn resten av Nordland 7 og Troms 2.  Foto: Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag

Oljeaktivitet i Nordland 6 vil ifølge Ingebrigtsen også kunne gå ut over fiske i andre områder.

– Det er et område som all fisken som skal til og ifra Lofoten må gjennom. Om det faktisk skjer en ulykke så vil den faktiske forurensningen bli spredd langs hele Lofotveggen. En del av områdene er også veldig attraktive fiskeområder som vi driver fiske på til daglig. Vi synes forslaget fra AP er en omgåelse av den kunnskapen vi kjenner til om området, og hvor stor betydning disse områdene har for reproduksjon av de ulike fiskebestandene, sier han.

Forundret

I en uttalelse fra Høyre i de tre nordligste fylkene rettes det også kritikk mot forslaget fra AP. Høyre mener AP har gått fra å være samfunnsutviklere og industribyggere til å fokusere på vern og symbolpolitikk.


– Et olje-kompromiss til å leve med

Stortingsrepresentanter i Troms Arbeiderparti mener fiskeri og miljø må veie tyngst.

– Vi er først og fremst overrasket over at AP gjør det de nå gjør og har forlatt sitt opprinnelige standpunkt. Vi synes det er forunderlig at de ikke ønsker å gjøre en konsekvensutredning for å innhente kunnskap om disse områdene, sier Geir-Inge Sivertsen, Høyre-ordfører i Lenvik kommune og styreleder i Senja Petro.

Positive

Høyre er likevel isolert sett positive til at det åpnes for en konsekvensutredning av Nordland 6.


Forundra over de som sier nei

– De som sier nei til konsekvensutredning har ikke fakta og kunnskap som motiv.

– Det vil gagne den industrien som er basert der nede, først og fremst på Helgeland. Det er positivt, men samtidig sier man at man ikke ønsker å gjøre noen vurderinger av områder som kunne gitt tilsvarende effekter spesielt i Vesterålen og på Senja, sier Sivertsen.

Tirsdag sa stortingsrepresentantene for AP, Martin Henriksen og Tove Karoline Knutsen, til Folkebladet at de var fornøyd med forslaget og at det skaper en balanse i partiet.