Senja sier nei til hjertesenter i Bodø

Senjalegen vil ikke være med på etablering av et hjertesenter i Bodø.

PCI-SENTER Senjalegen sier i et høringssvar nei til å være med på etablering av et hjertesenter i Bodø.  Foto: Trond Sandnes

nyheter

BODØ: Noen dager før fristen for å komme med innspill til hvorvidt det skal etableres et såkalt PCI-senter i Bodø, har det kommet inn 11 høringssvar.

Legge til rette

I de aller fleste av disse svarene konkluderes det med at et senter i Bodø er nødvendig for å sikre et likeverdig behandlingstilbud for hjerteinfarktpasienter i Nord-Norge, skriver an.no.

Styret i Nordlandssykehuset vedtok i desember å be Helse Nord legge til rette for et slikt tilbud i Bodø.

Men kommuneoverlege i Lenvik kommune på Senja går motstrøms i høringssvaret, som er signert assisterende kommuneoverlege Steinar Konradsen.

– Utfordringer

– Som det anføres i høringsutkastet ser vi også utfordringer knyttet til kvaliteten i tilbudet. I European Society of Cardiology’s (ESCs) retningslinjer for behandling av STEMI (2012) anføres det at det er observert lavere mortalitet ved primær PCI på høyvolumsenter, og derfor anbefales det at kun sykehus med et døgnåpent PCI-tilbud bør utføre primær PCI ved STEMI, skriver Konradsen i høringssvaret.

Han anfører videre at de betydelige kostnadene etablering av et slikt senter, kan komme til å gå på bekostning av andre pasientgrupper.

Alternativ

– Når nye og kostbare metoder skal vurderes, må man også se om ressursene kan anvendes på en alternativ måte som er bedre.

- Innføring av sjekklister og pakkeforløp, samt fornyet satsing på prehospital trombolyse, anses derfor i denne sammenhengen som tiltak som har større evidens for å komme befolkningen i Helse Nord til nytte, skriver Konradsen.