Fikk avgjørende støtte til basseng-utbedring

Elever og bygdefolk kan snart boltre seg i et nytt, lekkert basseng ved Medby oppvekstsenter.

OPPGRADERT Nå er det på nytt kommet vann i bassenget ved Medby oppvekstsenter. Denne gangen holder bassenget tett — etter at anlegget er blitt oppgradert for vel 6 millioner kroner.  Foto: Weronica Pedersen

DUSJER Alt av fliser i hele anlegget er skiftet ut. Det samme gjelder de tekniske installasjonene.  Foto: Weronica Pedersen

nyheter

MEDBY: For to år siden var bassenget ved Medby oppvekstsenter i så dårlig forfatning at det måtte stenges.

Men tross trang økonomi, så har kommunen prioritert å få anlegget opp og gå igjen. I løpet av det siste året er bassenget, dusj og garderober blitt oppgradert til hypermoderne standard for vel 6 millioner kroner. I disse dager legger entreprenøren Hamco siste hånd på verket.

- Det er blitt skikkelig flott. Nå håper vi at elever og bygdefolk kan ta det i bruk før jul, sier ordfører Fred Flakstad i Torsken.

Stenger bassenget

MEDBY: Torsken kommune har stengt bassenget på Medby.

Vann i bassengene

Flakstad sier at det for kommunen alltid har vært en viktig prioritet å sørge for at det er vann i bassengene, sjøl om kommuneøkonomien er trang.

- Bassengene, både i Gryllefjord og på Medby, er utrolig viktige trivselstiltak for helse og velvære i bygdene.De er også avgjørende for å lære ungene, som vokser opp på kaikanten, tidlig å svømme, sier Flakstad.

Disse elevene lengter virkelig etter basseng!

På Medby oppvekstsenter har også elevene bidratt til at det svært etterlengtede bassenget skal stå klart før høstens skolestart.

Fikk avgjørende støtte

Da det ble klart at kommunen måtte skaffe finansiering for å ruste opp på Medby, oppsto det ei utfordring.

- Vi greide ikke å komme helt i mål økonomisk. Da var det at noen på skolen på Medby hev seg rundt og tok kontakt med lokalt næringsliv. Næringslivet lot seg ikke be to ganger. Bedriftene i nærområdet har bidratt med store beløp til tiltaket — med alt fra enkeltbeløp på 5.000 kroner til 180.000 kroner. Til sammen har vi fått støtte fra næringslivet på cirka 500.000 kroner. Uten disse pengene ville vi ikke greid å gjennomføre prosjektet, sier Flakstad.

- Hva synes du om denne støtten?

- Vi er kjempeglad for det. Det viser at også næringslivet ser behovet og betydninga.

Drives på dugnad

Også i Gryllefjord er bassenget blitt oppgradert. Det skjedde for noen år siden. Begge bassengene drives på dugnad av de lokale idrettslagene, som får billettinntektene. Hvilket vil si henholdsvis 20 kroner for barn og 30 for voksne. Og svømmetilbudet er flittig benyttet, kan ordføreren berette.