Får ikke bygd ut fiber her med det første

Lenvik kommune fikk tommel ned på sin søknad om ti millioner i tilskudd til å bygge ut fiber på Senja.

SISTE REST Lenvik kommune har flere områder på Senja som ikke har fiberdekning, blant annet strekninga mellom Gibostad og Silsand. Nylig fikk kommunen avslag på sin søknad om tilskudd til å bygge ut fiber her. 

nyheter

FINNSNES: – Ikke overraskende, fastslår IKT-sjef Stian Eidissen i Lenvik kommune.

Ifølge han er det et trangt nåløye å komme gjennom for å få tilskudd fra den nasjonale kommunikasjonsmyndigheten, Nkom. Det viser seg også i avslagsbrevet der det var opplyst at Nkom hadde fått inn 102 søknader med et samla søknadsbeløp på 465 millioner kroner, mens den tilgjengelige tilskuddsramma var på bare 126 millioner kroner.


Vil søke om midler til bredbånd

Lenvik kommune skal søke om tilskudd til å bygge ut bredbånd på Senja.

– Midlene vi søkte om var tenkt brukt til å bygge ut fiber de stedene som ikke har fiber i dag, det vil si strekninga mellom Gibostad og Silsand og alle stikkveiene der, samt fra Islandsbotn til Tranøy grense i begge retninger, forklarer Eidissen.

Må opp politisk

I forbindelse med planen om fiberutbygginga på Senja har Lenvik kommune selv satt av fem-seks millioner. Utfordringa nå blir å finne ut hvordan de resterende ti millionene skal finansieres.

– Har dere en plan B?

VIKTIG IKT-sjef Stian Eidissen i Lenvik kommune konstaterer at fiber er viktig, spesielt i utkantstrøk.  Foto: Trond Sandnes

– Det er noe vi ikke har fått sett på ennå, men er noe jeg vil ta opp med rådmannen hvordan vi skal angripe. Det er vel til sist en sak som må opp i kommunestyret, sier Eidissen.

Han peker også på at det i den anledning er noen tråder som må samles.

– Vi kjenner blant annet til at det er private aktører som lukter på å bygge ut litt på enkelte strekninger.

Viktig med fiber

– Hvor stor fiberdekning er det i Lenvik for øvrig?

– Vi har hatt en grei utvikling siden vi begynte med utbygging mot Nord-Senja i 2008-2009. I fjor avslutta vi jo prosjektet som sikra full dekning på Lenvikhalvøya mot Rossfjord og Aspelund, opplyser Eidissen.


Lenvik sier ja til mer fiber

Lenvik kommune spytter mer penger inn i fiberutbygginga.

Biten som gjenstår på Senja er altså siste rest som ikke har fiber.

– Hvor viktig er fiber?

– Det er klart at det er viktig, spesielt at man i utkantstrøk har god dekning på sånt, blant annet med tanke på næringsliv. I dagens samfunn er det jo sånn at man kan sitte hvor som helst og utføre mange jobber, men da krever det god kommunikasjon, sier Eidissen.