Gir klart råd til Mæland

– Vårt viktigste råd til regjeringen: Gjør en konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja!

RÅD Direktør Kjell Giæver i Petro Arctic.  Foto: Zbigniew "Ziggi" Wantuch

nyheter

FINNSNES: Petro Arctic har på vegne av sine 350 medlemsbedrifter i hele Nord-Norge nå gitt sitt klare råd til næringsminister Monica Mæland som leder arbeidet med regjeringens nye havstrategi.

Eksport

– Den viktigste nasjonale verdiskaping i nord kommer fra petroleumsnæringen, uttaler Petro Arctic.

Interesseorganisasjonen peker på at at olje- og gassvirksomheten eksporterer mer fra Nord-Norge enn alt annet næringsliv til sammen.

– Det vil derfor være avgjørende i regjeringens nye havstrategi at denne næringen sikres langsiktige og stabile rammebetingelser i nord, sier direktør Kjell Giæver i Petro Arctic ifølge en pressemelding.

225.000 i arbeid

Ifølge Petro Arctic setter havnæringene over 225.000 nordmenn i arbeid, og den står for rundt 70 prosent av den totale norske eksporten på 850 milliarder per år i 2015.

– Den samlede eksporten fra den tradisjonelle industrien var på 36 milliarder kroner fra Nord-Norge i 2014. Legger vi til verdien av produksjonen av olje og gass på nordnorsk sokkel på 58 milliarder kroner, så er vi til sammen oppe i en eksportverdi fra landsdelen på hele 94 milliarder kroner, sier Giæver.

Petro Arctic peker på tre områder for å sikre stabile nasjonale inntekter, arbeidsplasser og ringvirkninger:

  • Tydelige positive politiske signaler om langsiktige og stabile rammebetingelser i nord knyttet til petroleumsnæringen
  • Konsekvensutredning av nye områder, herunder LoVeSe og Barentshavet Nord
  • Ny infrastruktur for gass må på plass, en styrking av eksisterende LNG-anlegg i Hammerfest og forlenging av dagens gassrørsystemer til Europa gjennom framtidig aktivitet i LoVeSe og Barentshavet.