- Gode nyheter som gir et ekstra løft

Kulturdepartementet tildeler tilskudd på til sammen kr 225.000 i gaveforsterkning til to kunst- og kulturinstitusjoner i Troms

MUSEUM Fossmotunet er en av mange lokaliteter som driftes av Midt-Troms museum. 

TILDELT PENGER Direktør i Midt-Troms Museum, Lisa Gay Bostwick.   Foto: Reidar Ingebrigtsen

nyheter

FINNSNES: I Midt-Troms er det Hålogaland Teater og Midt-Troms Museum som får tilskudd.

Disse utløses av pengegaver på til sammen 900 000 kroner       

- Dette er gode nyheter for Hålogaland Teater og Nordnorsk kunstmuseum, og viser at gaveforsterkningsordningen kan bidra til å gi kulturen et ekstra løft når man har lykkes med private bidrag, sier Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant for Høyre.

Kent Gudmundsen (H)  Foto: Knut Jenssen

- Flott

Han håper denne ordningen, som regjeringa har innført, bidrar til at flere kommer på banen, både av de som søker gaveforsterkning og de som bidrar med støtte til kulturlivet vårt, sier.

Også Øyvind Korsberg, stortingsrepresentant for FrP, smiler over tildelingene.

- Jeg synes det er flott at vi kan belønne private og frivillige som gir penger med ytterligere midler. Dette er en dugnad mellom det offentlige og private på sitt beste, sier han.

Øyvind Korsberg (Frp)  Foto: Fredrik Kampevoll

Utvidet

Museer som får en pengegave fra private givere kan søke Kulturdepartementet om statlig gaveforsterkning på 25 prosent.

Det er satt av 45 millioner kroner til ordningen inneværende år og gaveforsterkningsordningen omfattet opprinnelig museer.

Men i 2016 er ordningen utvidet til å omfatte flere områder av kultursektoren som gaver til musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og kulturby.


Hålogaland Teater

 • Mottar kr 175 000 i gaveforsterkning basert på pengegave fra Sparebank 1 Nord-Norge på 700 000 kroner.
 • Gaven skal brukes til å turnere med forestillingen ZAPFFE i Troms og Finnmark.
 • Dette er det første tilskuddet Hålogaland Teater mottar fra gaveforsterkningsordningen.
 • Hålogaland Teater ble etablert i 1971 og er regionteater for Troms og Finnmark. Teateret reiser på turné med flere forestillinger og har 15 faste spillesteder i regionen. Teateret fikk eget bygg i Tromsø i 2005.
 • Hålogaland Teater mottar driftstilskudd på 48,7 mill. kroner fra Kulturdepartementet i 2016.
 • Det er 71 årsverk ved teateret, og i 2015 hadde teatret samlet publikum på 60 255.
 • Hålogaland Teater ledes av direktør Beate Stang Aas.

Midt-Troms Museum

 • Mottar kr 50 000 i gaveforsterkning basert på pengegave fra Balsfjord historielag på kr 200 000.
 • Gaven skal brukes til å bygge tak og ankomstrampe til den verneverdige kutteren MK Terje – kutteren er dokumentasjon på båtbygging, fangst og fiske i Balsfjorden og Malangen.
 • Dette er det første tilskuddet Midt-Troms Museum mottar fra gaveforsterkningsordningen.
 • Midt-Troms Museum er et konsolidert museum med ansvar for 9 kommuner i Midt-Troms.
 • Museet mottar driftstilskudd på 4,33 mill. kroner fra Kulturdepartementet i 2016.
 • Det er 14,5 årsverk ved museet, og i 2015 hadde museet 38 869 besøkende.
 • Midt-Troms Museum ledes av direktør Lisa Gay Bostwick.